Alimenty, Řepka, Erbová, dlužné výživné a výživné na děti povinného Řepky

Neplacení výživného je poměrně častý problém spousty rozvedených a rozešlých rodičů. Hlavní úskalí však shledávám v systému stanovování výživného. Jak to funguje si můžeme ukázat na aktuální mediální kauze fotbalisty Tomáše Řepky. Pokud vycházíme z veřejně dostupných informací, tak:

  1. Řepka neplatí soudem stanovené výživné 15 000 Kč na syna Markuse, kterého má s Vlaďkou Erbovou,
  2. Řepka platí výživné na děti z prvního manželství, (soudně) stanové ve výši 50 000 Kč,
  3. Řepka dostal od soudu trest za neplacení výživného na syna Markuse ve výši 180 hod. veřejných prací a povinnost úhrady dlužného výživného a úroky z prodlení na výživném.

Na výživné na 3 děti tedy má Řepka platit celkem 65 000 Kč. To není rozhodně málo. Pokud bychom vycházeli z doporučení platit na výživném 20 – 30 % čistého příjmu, které některé soudy zastávají a ve svých rozsudcích uvádí, pak by se čistý měsíční příjem Řepky mohl pohybovat mezi 325 000 Kč – 217 000 Kč.

Pokud bychom využili k výpočtu výživného doporučující tabulky Ministerstva spravedlnosti, pak bychom výživné stanovovali v „nejhorším“ případě na 19 % + 16 % + 13 % = 48 % čistého měsíčního příjmu. Dopočtem bychom se dostali na možnou částku čistého příjmu Tomáše Řepky 135 000 Kč měsíčně. Další možný způsob využití doporučující tabulky je výpočet přes nejvyšší procento nejstaršího dítěte. Výživné by tak v součtu vycházelo na 25 % čistého příjmu na všechny děti. Čistý příjem otce by pak vycházel na 260 000 Kč měsíčně. Nejčastěji se však využívá oddělené stanovení kombinací, tj. výživné pro starší děti odpovídá 25 %, tj. čistý příjem Řepky vychází na 200 000 Kč měsíčně a výživné na Markuse odpovídá 15 %, tj. čistý příjem Řepky vychází pro Markuse již jen na 100 000 Kč měsíčně. Děti jednoho rodiče mají prostřednictvím výživného přisouzenou jinou životní úroveň. Současně doporučující tabulky nezohledňují náklady na péči otce (styk), náklady na dopravu dětí mezi matkami, náklady na aktivity v čase otce a ani náklady otce k dlouhodobému dosažení, zajištění a udržení příjmu mezi 135 000 Kč – 325 000 Kč měsíčně.

Dále je nutno připomenout, že v příjmu Tomáše Řepky je třeba při výpočtu výživného zohlednit případně příjem i jeho přítelkyně Kateřiny Kristelové, pokud spolu tvoří společnou domácnost a dále zohlednit majetek Tomáše. Není to však jen otec, který má plnit vyživovací povinnost, ale i matky mají přispívat a plnit vyživovací povinnost ke svým dětem. Pro stanovení výživného by tak měl být podstatný i příjem jak Vlaďky Erbové, tak bývalé manželky Tomáše, případně jejich partnerů, pokud spolu sdílí spolčenou domácnost, stejně jako jejich majetek.

Společnost se mění. Stále častěji je patrný stav, kdy rodič má postupně děti s více partnery. Je tedy na soudech, aby dostatečně zohlednily ve výživném stejnou životní úroveň rodičů a dětí. Výživné na Markuse by tak automaticky mohlo otvírat i soudní řízení na další dvě děti Řepky a všem třem dětem srovnat jejich životní úroveň s Tomášem a jejich matkami. Vlaďka Erbová tak doplácí na stav, kdy jsou děti jednoho rodiče chráněny různě. Pokud by s Tomášem Řepkou zůstala ve vztahu a oběma by vypadl příjem, neměl by Markus a jeho rodiče podle současné legislativy nárok ani na žádnou dávku sociální pomoci, na rozdíl od jeho polorodných sourozenců Veroniky a Tomasse. Tento stav se snaží řešit nově vznikající pracovní skupina se zástupci jak z Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí, tak i z řad soudců a dalších odborníků.

https://www.expres.cz/vladka-erbova-tomas-repka-soud-alimenty-f00-/celebrity.aspx?c=A180510_135358_dx-celebrity_krio

http://www.ahaonline.cz/galerie/zhave-drby/63025/tomas-repka-spor-s-dcerou-neurovnal-veronika-se-s-tatou-odmitla-sejit?foto=0

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6223&d=315516

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *