Blog

Analýza rozsudků

Jakub Drápal z pražské právnické fakulty analyzoval trestní rozsudky za více než dvacet let a mimo jiné zkoumal, nakolik se rozhodování soudců liší a proč.

Na všech 86 okresních soudech zkoumal ukládání trestů za trestné činy neplacení alimentů, opakovanou krádež a řízení po zákazu. Jsou to ty nejběžnější trestné činy, s nimiž se občan i soudce setkávají nejčastěji.

“Tlak na rychlost řízení hraje roli určitě. Dnes je to vlastně jediný ukazatel, kterým se hodnotí práce soudce. Soudci jsou nuceni rozhodovat co nejrychleji, často proto rozhodují trestním příkazem.

Samotného mě překvapilo, do jaké míry se na okresních soudech trestní příkazy používají. Jeden z výzkumů naznačil, že když se jich užívá více, je ukládáno méně nepodmíněných trestů odnětí svobody. Trestním příkazem totiž nelze uložit nepodmíněný trest. Takže soudce uloží mírnější trest v tomto zkráceném řízení výměnou za to, že to bude rychleji vyřešené.”

Více se dozvíte v příspěvku … https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pravnik-jakub-drapal-soudci-tresty-evropa-rozhodovani-soudcu.A190227_124044_domaci_kuce

Napsat komentář