Stanovení výživného – hledisko srovnatelné životní úrovně

Výživné je nástroj, kterým má být dítěti zajištěna srovnatelná životní úroveň s jeho rodiči. Při péči jednoho rodiče platí výživné vždy jen druhý nepečující rodič (se stykem běžným nebo rozšířeným), při střídavé péči (symetrické i asymetrické, tj. v rozsahu „rozšířeného styku“) bývá výživné stanoveno oběma rodičům a při společné péči není výživné stanoveno nikomu.

Výše výživného, jeho snížení i zvýšení má svá pravidla. Primární na nejdůležitější pro dítě by měl být dostatečný kontakt s oběma rodiči. Neplacením výživného dochází k přenesení rodičovské odpovědnosti na druhého rodiče, respektive na společnost (zálohové výživné). Je však třeba upozornit, že v některých případech je neplacení výživného a ztráta zájmu o kontakt s dítětem důsledkem překvapeně jiným.    

Více zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/stanoveni-vyzivneho-hledisko-srovnatelne-zivotni-urovne-109847.html

Krizová linka pro mámy a táty

LINKA DŮVĚRY tu je a funguje, teď bude i KRIZOVÁ LINKA PRO MÁMY A TÁTY.

Když se Vám život obrátí vzhůru nohama, Vy nevíte, kudy kam a děti Vás stále potřebují, bude tu již od ledna 2019 KRIZOVÁ LINKA PRO MÁMY A TÁTY.

Podpořte APERIO Linku pro mámy a táty. I když Vám z celého srdce přejeme, abyste ji Vy ani nikdo z Vašich blízkých nepotřebovali!

Udělejte dobrý skutek, přispějte na činnost 350 Kč – 600 Kč nebo na jeden provozu 3 000 Kč. Bližší informace naleznete na stránkách
https://www.aperio.cz/krizova-linka-pro-mamy-a-taty/

+420 739 416 408

každé pondělí od 10 do 16 hod.

Školka nebo škola v přírodě – příspěvek až 1000 Kč

Blíží se doba pobytů na školkách a školách v přírodě. Rodinný rozpočet je napnutý a prostředky se těžko hledají nejen osamělým rodičům (samoživitelům). Pokud máte tento problém, nebo pokud Vám 1 000 Kč stojí za vyplnění a odeslání formuláře, podívejte se na stránky Vaší zdravotní pojišťovny a zkontrolujte si podmínky pro čerpání prostředků z programu pro děti. 

Například podmínky čerpání příspěvku u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky jsou následující „K žádosti o příspěvek na ozdravný pobyt ve výši až 1 000 Kč nebo lyžařský výcvik ve výši až 1 000 Kč se dokládá úhrada pobytu a dále potvrzení školky/školy o osobní účasti pojištěnce na pobytu organizovaném školkou/školou. Platební doklad/úhrada může být také z roku 2018, ale může být předložen pouze s potvrzením o účasti dítěte na ozdravném pobytu od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019. O příspěvek je potřebné požádat a podklady dodat do 1 měsíce od realizace pobytu.“

Seznam zdravotních pojišťoven

Název
Odkaz na podmínky čerpání
Odkaz na formulář
Kód pojišťovny
Maximální výše
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Podmínky
Formulář
111500 Kč
Vojenská zdravotní pojišťovna České republikyPodmínky
Formulář
201
500 Kč
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Podmínky
Formulář
205
300 Kč
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Podmínky
Formulář
207Individulálně podle kreditů
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Podmínky
Formulář
211
1000 Kč
Revirní bratrská pokladnaPodmínky
Formulář 1 – školka
Formulář 2 – škola
213500 Kč

Výživné – efektivní nástroj řešení rodičovských konfliktů

Rádi bychom upozornili na nedávno pořádanou konferenci „Efektivní řešení rodičovských sporů“, kde měla možnost vystoupit i Ing. Veronika Mindlová se svým příspěvkem „Výživné – efektivní nástroj řešení rodičovských konfliktů“. Vystupující řešili otázky mimo výživné. Program můžete najít níže.

Jeden z příspěvků ke konferenci doslova říká: „Z pozitivních ohlasů účastníků vyplynulo, že by podobnou akci přivítali i příští rok. Doposud se konference konala pouze jednou za dva roky. „Ještě popřemýšlíme, uvidíme. Za rok by mohlo být hlavním tématem například kolizní opatrovnictví nebo výživné,“ naznačila za organizátory Lenka Westphalová.“ Výživné. Přestože se mu věnoval výhradně jen jeden příspěvek, tak nejspíš zaujalo.

Zajímá Vás, co bylo přenášeno?  Prezentaci najdete zde

Výživné-Nástroj-řešení-rodičovských-konfliktů-7.3.2019

Zajímají Vás přednášená témata? Program najdete zde

https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/aktuality/program_kerrk.pdf

Analýza rozsudků

Jakub Drápal z pražské právnické fakulty analyzoval trestní rozsudky za více než dvacet let a mimo jiné zkoumal, nakolik se rozhodování soudců liší a proč.

Na všech 86 okresních soudech zkoumal ukládání trestů za trestné činy neplacení alimentů, opakovanou krádež a řízení po zákazu. Jsou to ty nejběžnější trestné činy, s nimiž se občan i soudce setkávají nejčastěji.

“Tlak na rychlost řízení hraje roli určitě. Dnes je to vlastně jediný ukazatel, kterým se hodnotí práce soudce. Soudci jsou nuceni rozhodovat co nejrychleji, často proto rozhodují trestním příkazem. 

Samotného mě překvapilo, do jaké míry se na okresních soudech trestní příkazy používají. Jeden z výzkumů naznačil, že když se jich užívá více, je ukládáno méně nepodmíněných trestů odnětí svobody. Trestním příkazem totiž nelze uložit nepodmíněný trest. Takže soudce uloží mírnější trest v tomto zkráceném řízení výměnou za to, že to bude rychleji vyřešené.” 

Více se dozvíte v příspěvku … https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pravnik-jakub-drapal-soudci-tresty-evropa-rozhodovani-soudcu.A190227_124044_domaci_kuce

Krizová linka pro mámy a táty

LINKA DŮVĚRY tu je a funguje, teď bude i KRIZOVÁ LINKA PRO MÁMY A TÁTY.

Když se Vám život obrátí vzhůru nohama, Vy nevíte, kudy kam a děti Vás stále potřebují, bude tu již od ledna 2019 KRIZOVÁ LINKA PRO MÁMY A TÁTY.

Podpořte APERIO Linku pro mámy a táty. I když Vám z celého srdce přejeme, abyste ji Vy ani nikdo z Vašich blízkých nepotřebovali!

Udělejte dobrý skutek, přispějte na činnost 350 Kč – 600 Kč nebo na jeden provozu 3 000 Kč. Bližší informace naleznete na stránkách https://www.darujme.cz/projekt/1201098?fbclid=IwAR3f7sXtpTi1qFJizB1Dke5oN4a0pnL0CigG84baM4nDJE9foYItTXBONV0

 

Chcete dostat 15 204 Kč?

Můžete dostat ale i více – 34 608 Kč nebo 58 812 Kč. To je slušná částka, že? Její výše záleží na tom, kolik máte dětí ve společně hospodařící domácnosti (1 dítě, 2 děti, 3 děti…). Musíte však splnit podmínku minimálního příjmu. Ten je pro rok 2018 ve výši 73 200 Kč hrubého (celkem za rok, tedy získaný i v jednom měsíci). Do této částky se však započítává pouze příjem ze zaměstnání a z podnikání.

V rámci domácností, kdy rodiče o dítě pečují společně (v případě rozchodu: režim společná a střídavá péče, kdy každý z rodičů tvoří společně hospodařící domácnost), se mohou spolu domluvit, kdo daňové zvýhodnění uplatní, nebo jak si jej po měsících podělí. Toto však nejde v případě rodičů, kdy je dítě svěřeno do výlučné péče jednoho rodiče. V těchto případech může totiž daňové zvýhodnění uplatnit jen rodič s výlučnou péčí, s ním totiž dítě tvoří společně hospodařící domácnost, zatímco druhý rodič má pouze právo styku. Pokud však nesplní pečující rodič podmínku minimálního příjmu, o daňový bonus přijde. Podmínlou je roční minimální výdělek ve výši 73 200 Kč, Ten neroste s počtem dětí. Takže i když máte 4 děti, stále platí, když si vyděláte za rok minimálně 73 200 Kč, na daních nezaplatíte nic a stát Vám vrátí daňové zvýhodnění formou daňového bonusu až do výše 60 300 Kč zpět! Máte poslední 2 měsíce tuto podmínku splnit. Hurá do toho!

Společné návrhy rodičů – VZORY

Vhodné společné návrhy rodičů k úpravě výživy a péče

Společný návrh rodičů na zahájení řízení ve věci péče a výživy nezletilých dětí za manželství a po rozvodu

Společný návrh rodičů na zahájení řízení ve věci péče a výživy nezl. dětí za manželství

Společný návrh rodičů ve věci péče a výživy nezl. dětí, nežijí-li rodiče spolu (nesezdaní rodiče)

Společný návrh rodičů ve věci péče a výživy nezl. dětí po rozvodu manželství rodičů

Společný návrh rodičů na zahájení řízení o změnu péče a výživy

Rodičovský plán

(zdroj: https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-chrudimi/uredni-deska-podrobnosti?clanek=spolecne-navrhy-rodicu; http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/organizacni-struktura/osv/ospod/rozvody)