Výživné – efektivní nástroj řešení rodičovských konfliktů

Rádi bychom upozornili na nedávno pořádanou konferenci „Efektivní řešení rodičovských sporů“, kde měla možnost vystoupit i Ing. Veronika Mindlová se svým příspěvkem „Výživné – efektivní nástroj řešení rodičovských konfliktů“. Vystupující řešili otázky mimo výživné. Program můžete najít níže.

Jeden z příspěvků ke konferenci doslova říká: „Z pozitivních ohlasů účastníků vyplynulo, že by podobnou akci přivítali i příští rok. Doposud se konference konala pouze jednou za dva roky. „Ještě popřemýšlíme, uvidíme. Za rok by mohlo být hlavním tématem například kolizní opatrovnictví nebo výživné,“ naznačila za organizátory Lenka Westphalová.“ Výživné. Přestože se mu věnoval výhradně jen jeden příspěvek, tak nejspíš zaujalo.

Zajímá Vás, co bylo přenášeno?  Prezentaci najdete zde

Výživné-Nástroj-řešení-rodičovských-konfliktů-7.3.2019

Zajímají Vás přednášená témata? Program najdete zde

https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/aktuality/program_kerrk.pdf

Analýza rozsudků

Jakub Drápal z pražské právnické fakulty analyzoval trestní rozsudky za více než dvacet let a mimo jiné zkoumal, nakolik se rozhodování soudců liší a proč.

Na všech 86 okresních soudech zkoumal ukládání trestů za trestné činy neplacení alimentů, opakovanou krádež a řízení po zákazu. Jsou to ty nejběžnější trestné činy, s nimiž se občan i soudce setkávají nejčastěji.

“Tlak na rychlost řízení hraje roli určitě. Dnes je to vlastně jediný ukazatel, kterým se hodnotí práce soudce. Soudci jsou nuceni rozhodovat co nejrychleji, často proto rozhodují trestním příkazem. 

Samotného mě překvapilo, do jaké míry se na okresních soudech trestní příkazy používají. Jeden z výzkumů naznačil, že když se jich užívá více, je ukládáno méně nepodmíněných trestů odnětí svobody. Trestním příkazem totiž nelze uložit nepodmíněný trest. Takže soudce uloží mírnější trest v tomto zkráceném řízení výměnou za to, že to bude rychleji vyřešené.” 

Více se dozvíte v příspěvku … https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pravnik-jakub-drapal-soudci-tresty-evropa-rozhodovani-soudcu.A190227_124044_domaci_kuce

Krizová linka pro mámy a táty

LINKA DŮVĚRY tu je a funguje, teď bude i KRIZOVÁ LINKA PRO MÁMY A TÁTY.

Když se Vám život obrátí vzhůru nohama, Vy nevíte, kudy kam a děti Vás stále potřebují, bude tu již od ledna 2019 KRIZOVÁ LINKA PRO MÁMY A TÁTY.

Podpořte APERIO Linku pro mámy a táty. I když Vám z celého srdce přejeme, abyste ji Vy ani nikdo z Vašich blízkých nepotřebovali!

Udělejte dobrý skutek, přispějte na činnost 350 Kč – 600 Kč nebo na jeden provozu 3 000 Kč. Bližší informace naleznete na stránkách https://www.darujme.cz/projekt/1201098?fbclid=IwAR3f7sXtpTi1qFJizB1Dke5oN4a0pnL0CigG84baM4nDJE9foYItTXBONV0

 

Chcete dostat 15 204 Kč?

Můžete dostat ale i více – 34 608 Kč nebo 58 812 Kč. To je slušná částka, že? Její výše záleží na tom, kolik máte dětí ve společně hospodařící domácnosti (1 dítě, 2 děti, 3 děti…). Musíte však splnit podmínku minimálního příjmu. Ten je pro rok 2018 ve výši 73 200 Kč hrubého (celkem za rok, tedy získaný i v jednom měsíci). Do této částky se však započítává pouze příjem ze zaměstnání a z podnikání.

V rámci domácností, kdy rodiče o dítě pečují společně (v případě rozchodu: režim společná a střídavá péče, kdy každý z rodičů tvoří společně hospodařící domácnost), se mohou spolu domluvit, kdo daňové zvýhodnění uplatní, nebo jak si jej po měsících podělí. Toto však nejde v případě rodičů, kdy je dítě svěřeno do výlučné péče jednoho rodiče. V těchto případech může totiž daňové zvýhodnění uplatnit jen rodič s výlučnou péčí, s ním totiž dítě tvoří společně hospodařící domácnost, zatímco druhý rodič má pouze právo styku. Pokud však nesplní pečující rodič podmínku minimálního příjmu, o daňový bonus přijde. Podmínlou je roční minimální výdělek ve výši 73 200 Kč, Ten neroste s počtem dětí. Takže i když máte 4 děti, stále platí, když si vyděláte za rok minimálně 73 200 Kč, na daních nezaplatíte nic a stát Vám vrátí daňové zvýhodnění formou daňového bonusu až do výše 60 300 Kč zpět! Máte poslední 2 měsíce tuto podmínku splnit. Hurá do toho!

Společné návrhy rodičů – VZORY

Vhodné společné návrhy rodičů k úpravě výživy a péče

Společný návrh rodičů na zahájení řízení ve věci péče a výživy nezletilých dětí za manželství a po rozvodu

Společný návrh rodičů na zahájení řízení ve věci péče a výživy nezl. dětí za manželství

Společný návrh rodičů ve věci péče a výživy nezl. dětí, nežijí-li rodiče spolu (nesezdaní rodiče)

Společný návrh rodičů ve věci péče a výživy nezl. dětí po rozvodu manželství rodičů

Společný návrh rodičů na zahájení řízení o změnu péče a výživy

Rodičovský plán

(zdroj: https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-chrudimi/uredni-deska-podrobnosti?clanek=spolecne-navrhy-rodicu; http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/organizacni-struktura/osv/ospod/rozvody)

Exekuce – Zaměstnanci a zaměstnavatelé

Exekuce na rodiče zaměstnance
Přestože nezaměstnanost je minimální, narůstá v ČR počet exekucí. Pole informací Exekutorské komory je každou hodinu zahájeno 75 exekucí a každý dlužník má v průměru 5,4 exekucí. Celkově se vymáhá 332,6 mld. Kč. Dluh na výživném má být kolem 13 mld. Kč.

Povinnost zaměstnance exekuci nahlásit
Zaměstnavatel má dle zákona povinnost poskytnout exekutorovi součinnost. Je tak na něj převedena povinnost provádět srážky ze mzdy zaměstnance, ve správném pořadí a administrativně vše zajistit. Při nesprávném sražení (například i vlivem špatně nastaveného softwarového programu) či pozdním započetím srážet ze mzdy nese důsledky zaměstnavatel. Dlužník pro nesprávnou výši srážek na něj může podat poddlužnickou žalobu a dále může být zaměstnavatel sankcionován pořádkovou pokutou až do výše 50 000 Kč. Pokud je zaměstnanci srážena exekuce u předchozího zaměstnavatele, má povinnost toto svému novému zaměstnavateli oznámit a ten by měl provádět tímto okamžikem srážky ze mzdy (ne tedy, až když nového zaměstnavatele exekutor vyzve). Proto je zaměstnavatelům doporučeno zařadit do osobního dotazníku pro nastupující zaměstnance prohlášení, že tvrzení v něm uvedená jsou pravdivá a nic nezamlčel. Tento pak zaměstnavateli případně může sloužit jako důkaz pro osvobození od placení pořádkové pokuty v případě správného nesražení ze mzdy.

Nezabavitelné minimum na vyživované osoby – děti
Aktuálně v souvislosti s exekucemi řešíme situaci, kdy výše výživného vyměřená z příjmu a majetku, přesahuje příjem rodiče ze zaměstnání. Povinnému, který není schopen běžné výživné ze svého pravidelného měsíčního disponibilního příjmu hradit, je tak při režimu střídavé péče necháno pouze nezabavitelné minimum jedince, bez započítání nezabavitelného minima na vyživované osoby – dvě děti, na jejichž výživu je srážkami ze mzdy strháváno. V tomto případě výdělečně činný rodič „samoživitel“ v režimu střídavé péče 9 dnů ze 14 disponuje veškerými prostředky původní domácnosti a rodič s péčí 5 dnů ze 14 na zajištění sebe, manažerského zaměstnání a dětí ve své čase nezabavitelným minimem na jednočlennou domácnost.

Kde získat finance?

Všechno něco stojí, kde na to stále brát? To si říká spousta rodičů. Peníze ale můžou být kolem nás, jen o nich nevíme, nebo se o ně řádně a včas nepřihlásíme. Každá zdravotní pojišťovna má pro své pojištěnce bonusové balíčky. Podívejte se na stránky Vaší zdravotní pojišťovny, prohrabte krabici s účtenkami a zažádejte si o čerpání bonusů. Níže naleznete příklad z možných bonusů pro dítě u jedné ze zdravotních pojišťoven (vrátí do rodinného rozpočtu až 4 000 Kč/rok).

 

 

 

 

 

 

Podívejte se na stránky Vaší pojišťovny a prověřte možnosti čerpání bonusů.

PojišťovnaKód pojišťovny
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna205
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví207
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna213
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky201
Všeobecná zdravotní pojišťovna111
Zaměstnanecká pojišťovna škoda209
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky211

Jak na výživné?

Dobrá příprava má vždy vliv na výsledek.  Na workshopu se zaměříme na princip stanovování výživného a vhodnou argumentaci jak u soudum, tak i v případě snahy o dohodu. Projdeme spolu nejčastější dokumenty sloužící jako důkazy pro vyměření výživného zaměstnanci i OSVČ (Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, Potvrzení o příjmech, mzdový list, přehledy). Získané informace tak budete moci uplatnit nejen u sebe, ale můžete tak i zkontrolovat protistranu. Příjem lze totiž zkreslit hodně způsoby. Workshop umožní individuální přístup, i prostor pro Vaše dotazy.

Cena – 500 Kč

Počet míst – 6, pro workshop je třeba minimálně 4 přihlášených

Termíny:  – září 2018
Středa – 12.9.2018 – 11:30 – 13:30
Neděle – 23.9.2018 – 14:30 – 16:30
Čtvrtek – 27.9.2018 – 18:00 – 20:00

Přihlášení – Přihlásit na workshop se můžete na emailu veronika.mindlova@gmail.com.

Uveďte prosím své jméno, adresu a datum narození.
Platební instrukce – Na workshop je třeba se přihlásit (viz výše) a zároveň zaplatit účastnický poplatek
500 Kč na účet č. 1042376043/3030.

Jako variabilní symbol při platbě prosím uveďte své datum
narození ve formátu DDMMRRRR. Počet míst je omezený.