Krizová linka pro mámy a táty

LINKA DŮVĚRY tu je a funguje, teď bude i KRIZOVÁ LINKA PRO MÁMY A TÁTY.

Když se Vám život obrátí vzhůru nohama, Vy nevíte, kudy kam a děti Vás stále potřebují, bude tu již od ledna 2019 KRIZOVÁ LINKA PRO MÁMY A TÁTY.

Podpořte APERIO Linku pro mámy a táty. I když Vám z celého srdce přejeme, abyste ji Vy ani nikdo z Vašich blízkých nepotřebovali!

Udělejte dobrý skutek, přispějte na činnost 350 Kč – 600 Kč nebo na jeden provozu 3 000 Kč. Bližší informace naleznete na stránkách https://www.darujme.cz/projekt/1201098?fbclid=IwAR3f7sXtpTi1qFJizB1Dke5oN4a0pnL0CigG84baM4nDJE9foYItTXBONV0

 

Chcete dostat 15 204 Kč?

Můžete dostat ale i více – 34 608 Kč nebo 58 812 Kč. To je slušná částka, že? Její výše záleží na tom, kolik máte dětí ve společně hospodařící domácnosti (1 dítě, 2 děti, 3 děti…). Musíte však splnit podmínku minimálního příjmu. Ten je pro rok 2018 ve výši 73 200 Kč hrubého (celkem za rok, tedy získaný i v jednom měsíci). Do této částky se však započítává pouze příjem ze zaměstnání a z podnikání.

V rámci domácností, kdy rodiče o dítě pečují společně (v případě rozchodu: režim společná a střídavá péče, kdy každý z rodičů tvoří společně hospodařící domácnost), se mohou spolu domluvit, kdo daňové zvýhodnění uplatní, nebo jak si jej po měsících podělí. Toto však nejde v případě rodičů, kdy je dítě svěřeno do výlučné péče jednoho rodiče. V těchto případech může totiž daňové zvýhodnění uplatnit jen rodič s výlučnou péčí, s ním totiž dítě tvoří společně hospodařící domácnost, zatímco druhý rodič má pouze právo styku. Pokud však nesplní pečující rodič podmínku minimálního příjmu, o daňový bonus přijde. Podmínlou je roční minimální výdělek ve výši 73 200 Kč, Ten neroste s počtem dětí. Takže i když máte 4 děti, stále platí, když si vyděláte za rok minimálně 73 200 Kč, na daních nezaplatíte nic a stát Vám vrátí daňové zvýhodnění formou daňového bonusu až do výše 60 300 Kč zpět! Máte poslední 2 měsíce tuto podmínku splnit. Hurá do toho!

Společné návrhy rodičů – VZORY

Vhodné společné návrhy rodičů k úpravě výživy a péče

Společný návrh rodičů na zahájení řízení ve věci péče a výživy nezletilých dětí za manželství a po rozvodu

Společný návrh rodičů na zahájení řízení ve věci péče a výživy nezl. dětí za manželství

Společný návrh rodičů ve věci péče a výživy nezl. dětí, nežijí-li rodiče spolu (nesezdaní rodiče)

Společný návrh rodičů ve věci péče a výživy nezl. dětí po rozvodu manželství rodičů

Společný návrh rodičů na zahájení řízení o změnu péče a výživy

Rodičovský plán

(zdroj: https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-chrudimi/uredni-deska-podrobnosti?clanek=spolecne-navrhy-rodicu; http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/organizacni-struktura/osv/ospod/rozvody)

Exekuce – Zaměstnanci a zaměstnavatelé

Exekuce na rodiče zaměstnance
Přestože nezaměstnanost je minimální, narůstá v ČR počet exekucí. Pole informací Exekutorské komory je každou hodinu zahájeno 75 exekucí a každý dlužník má v průměru 5,4 exekucí. Celkově se vymáhá 332,6 mld. Kč. Dluh na výživném má být kolem 13 mld. Kč.

Povinnost zaměstnance exekuci nahlásit
Zaměstnavatel má dle zákona povinnost poskytnout exekutorovi součinnost. Je tak na něj převedena povinnost provádět srážky ze mzdy zaměstnance, ve správném pořadí a administrativně vše zajistit. Při nesprávném sražení (například i vlivem špatně nastaveného softwarového programu) či pozdním započetím srážet ze mzdy nese důsledky zaměstnavatel. Dlužník pro nesprávnou výši srážek na něj může podat poddlužnickou žalobu a dále může být zaměstnavatel sankcionován pořádkovou pokutou až do výše 50 000 Kč. Pokud je zaměstnanci srážena exekuce u předchozího zaměstnavatele, má povinnost toto svému novému zaměstnavateli oznámit a ten by měl provádět tímto okamžikem srážky ze mzdy (ne tedy, až když nového zaměstnavatele exekutor vyzve). Proto je zaměstnavatelům doporučeno zařadit do osobního dotazníku pro nastupující zaměstnance prohlášení, že tvrzení v něm uvedená jsou pravdivá a nic nezamlčel. Tento pak zaměstnavateli případně může sloužit jako důkaz pro osvobození od placení pořádkové pokuty v případě správného nesražení ze mzdy.

Nezabavitelné minimum na vyživované osoby – děti
Aktuálně v souvislosti s exekucemi řešíme situaci, kdy výše výživného vyměřená z příjmu a majetku, přesahuje příjem rodiče ze zaměstnání. Povinnému, který není schopen běžné výživné ze svého pravidelného měsíčního disponibilního příjmu hradit, je tak při režimu střídavé péče necháno pouze nezabavitelné minimum jedince, bez započítání nezabavitelného minima na vyživované osoby – dvě děti, na jejichž výživu je srážkami ze mzdy strháváno. V tomto případě výdělečně činný rodič „samoživitel“ v režimu střídavé péče 9 dnů ze 14 disponuje veškerými prostředky původní domácnosti a rodič s péčí 5 dnů ze 14 na zajištění sebe, manažerského zaměstnání a dětí ve své čase nezabavitelným minimem na jednočlennou domácnost.

Kde získat finance?

Všechno něco stojí, kde na to stále brát? To si říká spousta rodičů. Peníze ale můžou být kolem nás, jen o nich nevíme, nebo se o ně řádně a včas nepřihlásíme. Každá zdravotní pojišťovna má pro své pojištěnce bonusové balíčky. Podívejte se na stránky Vaší zdravotní pojišťovny, prohrabte krabici s účtenkami a zažádejte si o čerpání bonusů. Níže naleznete příklad z možných bonusů pro dítě u jedné ze zdravotních pojišťoven (vrátí do rodinného rozpočtu až 4 000 Kč/rok).

 

 

 

 

 

 

Podívejte se na stránky Vaší pojišťovny a prověřte možnosti čerpání bonusů.

PojišťovnaKód pojišťovny
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna205
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví207
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna213
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky201
Všeobecná zdravotní pojišťovna111
Zaměstnanecká pojišťovna škoda209
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky211

Jak na výživné?

Dobrá příprava má vždy vliv na výsledek.  Na workshopu se zaměříme na princip stanovování výživného a vhodnou argumentaci jak u soudum, tak i v případě snahy o dohodu. Projdeme spolu nejčastější dokumenty sloužící jako důkazy pro vyměření výživného zaměstnanci i OSVČ (Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, Potvrzení o příjmech, mzdový list, přehledy). Získané informace tak budete moci uplatnit nejen u sebe, ale můžete tak i zkontrolovat protistranu. Příjem lze totiž zkreslit hodně způsoby. Workshop umožní individuální přístup, i prostor pro Vaše dotazy.

Cena – 500 Kč

Počet míst – 6, pro workshop je třeba minimálně 4 přihlášených

Termíny:  – září 2018
Středa – 12.9.2018 – 11:30 – 13:30
Neděle – 23.9.2018 – 14:30 – 16:30
Čtvrtek – 27.9.2018 – 18:00 – 20:00

Přihlášení – Přihlásit na workshop se můžete na emailu veronika.mindlova@gmail.com.

Uveďte prosím své jméno, adresu a datum narození.
Platební instrukce – Na workshop je třeba se přihlásit (viz výše) a zároveň zaplatit účastnický poplatek
500 Kč na účet č. 1042376043/3030.

Jako variabilní symbol při platbě prosím uveďte své datum
narození ve formátu DDMMRRRR. Počet míst je omezený.

Nová kalkulačka výživného

dokážete si spočítat výši výživného? Soudy mají v tuto chvíli omezené nástroje ke stanovení výživného jako je doporučující tabulka, třetinová metoda a případně další. Ne vždy je však lze použít, anebo je stanovení výživného podle nich de facto proti dikci zákona. Protože pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného. Současně však má být životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Kdy toto hledisko předchází i hledisku odůvodněných potřeb dítěte.

Zkuste si tedy Novou kalkulačku výživného, která vychází z legislativy, aktuální judikatury a reaguje i na současné potřeby, když dokáže zohlednit:

  1. podíl péče o dítě,
  2. náklady na dopravu rodičů s dítětem,
  3. náklady na bydlení i
  4. více vyživovacích povinností rodičů (oprávněného i povinného).

Výsledky výpočtu kalkulačky si dokonce můžete poslat sobě nebo komukoliv jinému na email, nebo vytisknout. Můžete ji použít jako podklad svého návrhu k jednání s druhým rodičem, k mediátorovi, či k soudu.

Rozumné je se domluvit. Tak hodně štěstí!

Za jakékoliv další návrhy na vylepšení uživatelského komfortu s touto kalkulačkou budeme velmi vděčni současně jako za její šíření.

 

Kalkulačku najde zde

https://vyzivne.com/kalkulacka

Výživné – návrh změn – HLASUJTE

Souhlasili byste s ukončením povinnosti platby výživného při dovršení zletilosti dítěte a ukončení středoškolského vzdělání? (dobrovolné výživné toto neovlivní)

 Jste pro snížení výživného na zletilé děti, kdy v současnosti je výživné navržené na 19 – 25 % čistého příjmu platícího rodiče?

Výživné na zletilé děti – přivítali byste tyto změny? ANKETA NA KONCI ČLÁNKU

Občanský zákoník stanovuje rodičům a dětem vzájemnou vyživovací povinnost. Výživné tak nastupuje v případě, kdy se někdo z nich objektivně není schopen živit sám. Nejčastěji se s ním setkáváme u malých dětí a dětí, které jsou školou povinné. Zákon stanovuje, že děti mají právo na stejnou životní úroveň, jako mají jejich rodiče. Na druhou stranu má dítě ze zákona povinnost zajistit svým rodičům slušnou výživu (ne stejnou životní úroveň), jakou má dítě.

Pokud jsou rodiče dítěte rozvedení, platí v případě péče jednoho rodiče výživné na dítě druhému rodiči ten, který s dítětem nežije trvale v jedné domácnosti. V případě střídavé péče platí rodiče výživné na dítě druhému rodiči za čas, kdy je dítě u druhého rodiče. Jakmile dítě dosáhne zletilosti, platí rodič výživné přímo dítěti, a to do doby, než je zletilé dítě schopno se živit samo. Pokud tedy máte studenta, který Vás o výsledcích studia ani o výši svého přivýdělku neinformuje, může být ukončení platby výživného pro rodiče problém.

Výživné zletilým dětem je v rámci doporučené tabulky Ministerstva spravedlnosti poměrně vysoké. Takovéhoto zabezpečení se obvykle zletilý nechtějí jen tak vzdávat a své ekonomické aktivity podle toho i plánují.

Tabulka: Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti

Hlasování ukončeno

Překročením zletilosti tak dítě spadne do poslední páté kategorie výživného s nejvyšším procentuálním rozmezím 19 – 25 % z čistého příjmu. Alimenty však můžou být s přihlédnutím k majetku rodiče i vyšší než matematická čtvrtina čistého měsíčního disponibilního příjmu platícího rodiče. Údaje o tom, jestli čtvrtinu měsíčního příjmu od svých rodičů (nebo alespoň od jednoho z nich) jako kapesné dostanou i děti z nerozvedených rodin nejsou.

Obecně problematiku vyměřování výživného a ukončování vyživovací povinnosti u zletilých dětí vede v praxi ke spoustě konfliktů. Z toho důvodu bych navrhovala následující:

1) Výživné pro zletilé dítě stanovovat nikoliv podle kritérií pro nezletilé děti, ale shodně pro povinnost dítěte vůči rodiči, tj. zajištěním slušné výživy dle § 915 odst. 2 občanského zákoníku. Tímto by se tak mohla zajistit lepší rovnováha výživy mezi rodiči a dětmi.

2) Vyměřování výživného oběma rodičům. Toto by omezilo nadužívání vyživovací povinnosti zletilými dětmi, kdy děti z rozpadlých rodin mají prakticky odlišné postavení než děti z úplných rodin v rámci příspěvku při studiu formou výživného (19 – 25 % čistého příjmu rodiče vs. možný dobrovolný příspěvek rodičů z úplných rodin). Automatické prodloužení stanoveného výživného nezletilému dítěti je tak v některých případech zdrojem často až nemorálních nároků dítěte nebo dětí vůči povinnému rodiči. Zletilé dítě by uplatnilo svůj nárok na výživné vůči oběma svým rodičům dohodou nebo při neúspěchu návrhem na soud.

3) Oznamovací povinnost zletilého. Současný stav totiž vede k důkazní nouzi povinného rodiče pro ukončení vyživovací povinnosti. Povinnému rodiči (nejen v případech nekontaktování rodiče dítětem) nejsou bez vyžádání soudu mnohdy informace o příjmu zletilého dítěte či trvání jeho studia dostupné. Dítě v tuto chvíli nemá informační povinnost vůči povinnému rodiči a z utajení rozhodných skutečností nehrozí oprávněnému zletilému dítěti žádný postih. K tomu se váže i náhrada nákladů řízení, kdy je některé soudy zletilému dítěti při neúspěšném návrhu povinného přiznávají, ačkoliv povinný neměl šanci předem zjistit, zda jeho návrh na ukončení vyživovací povinnosti je, nebo není důvodný.

Povinnost výživného v ČR je jedna z nejdelších v Evropě. Zletilostí 18 let je osoba považována jako plně svéprávná. Vedle konzumace alkoholu, cigaret, si může brát půjčky, podnikat, vykonávat živnost, podepisovat smlouvy, ženit se a vdávat atd. Zletilé dítě, na rozdíl od malých a nezletilých, má možnost přivýdělku. Zaměstnat lze dle zákoníku práce osobu starší 15 let, která dokončila povinnou školní docházku (základní školu). Dále může zletilý podnikat nebo vykonávat živnost na základě živnostenského oprávnění. Jako student pak má zletilý slevy a zvýhodnění v odvodech pojistného.

Neplacení a neochota platit výživné není jen na straně platícího rodiče. V případě vystěhování se zletilého ze společné domácnosti rodiče a žádost o výživné i od něj, se s neplacením a neochotou platit setkáváme i u tohoto rodiče.

Vysoká platba výživného nemusí být pozitivní. V budoucnu totiž může přinést oprávněnému zletilému dítěti povinnost platit výživné na rodiče, který si tak nemohl dostatečně našetřit na stáří. Vyživovací povinnost rodičů a dětí je přeci vzájemná. Pokud nejsou vztahy rodičů a dítěte dlouhodobě budovány, dochází k vzájemným konfliktům, naschválům a není ochota k ústupkům a kompromisům.

Výživné na zletilé dítě podle doporučující tabulky Ministerstva spravedlnosti bych navrhovala v rámci procentuálního rozmezí 19 – 25 % čistého příjmu snížit, stanovovat výživné na zletilého oběma rodičům a zletilému dítěti dát povinnost informovat rodiče o ukončení či přerušení studia, stejně jako o schopnosti se sám živit. Snížení platby výživného, povinných alimentů neznamená, že rodiče nemohou nad rámec přispívat zletilému dobrovolně. V tomto případě to však již bude o vzájemném vztahu a reálných možnostech rodiče dítěti platit. Nepůjde jen o povinnost, která se pak těžko upravuje směrem dolů.

Hlasování ukončeno