Archiv kategorií: Aktualita

Asi víte, že máte nárok na daňové zvýhodnění na vyživované děti a další slevy na dani. Ty mohou pro vaši domácnost znamenat finanční prospěch ve výši několika vašich měsíčních platů. Nejsou pro vás ale připraveny automaticky. Je tak třeba splnit zákonné podmínky pro jejich uplatnění. V tomto ohledu značně záleží na nastavení péče o děti. Stále jsou rodiče stigmatizovány, pokud se od soudu nevrátí se svěřením dítěte do své péče, nebo naopak, pokud se vrátí jen jako „stykači“. Advokáti, kteří působí po celé republice, potvrzují, že vrátí-li se matka od soudu jako nepečující rodič, ať již se střídavou péčí, jako stýkající se rodiče, rodina ji leckdy soudí jako „neschopnou matku“. Stejně tak ale je posuzován otec, který má jen styk, i když jeho rozsahem se blíží střídavé péči.  I když po této stránce mohou být rodiče považováni za „horší rodiče“, na svěření do péče záleží. A to zejména i z důvodu, že pokud rodiče nesplní podmínku výše příjmů, vynaložených prostředků a společně hospodařící domácnosti, přijdou všichni o desítky tisíc korun ročně.

Výše daňového zvýhodnění v Kč   2019   rok měsíčně Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč 1 617 Kč Daňové zvýhodnění na třetí a každé další dítě 24 204 Kč 2 017 Kč Daňové zvýhodnění na 2 děti v domácnosti 34 608 Kč 2 884 Kč Daňové zvýhodnění na 3 děti v domácnosti 58 812 Kč 4 901 Kč  Max. výše slevy za umístění (školkovné) a sleva na manžela/ku v Kč Sleva na dani – školkovné za rok 13 350 Kč   měsíční ekvivalent pro školkovné   1 113 Kč Sleva na dani na manžela/ku za rok 24 840 Kč   měsíční ekvivalent pro manžela/ku   2 070 Kč

 

Zdroj: Ing. Veronika Mindlová, https://vyzivne.com

Více ke slevám, podmínkám a povinnostem v článku Vliv režimu péče na uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti v plném znění dostupného zde https://advokatnidenik.cz/?s=Mindlov%C3%A1.

Letošní povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů se nám z důvodu epidemiologické situace způsobené COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu prodloužila do 18.8.2020. Rodiče tak mají poslední měsíc na přípravu daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob případně na jeho opravu, bez finančních postihů. POZOR ale! Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů je stále platná k 1.4.2020. V tomto ohledu k žádné změně nedošlo. Správce daně však nebude penalizovat rodiče, pokud svou zákonnou povinnost splní do 18.8.2020. Takže pokud podáte přiznání k dani z příjmů fyzických osob po 18.8.2020, budou se úroky a příslušenství daně počítat od zákonné lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů, tj. od 1.4.2020.

Máte malé děti. Na rodičovské „dovolené“ jste si založili živnostenský list. Zároveň máte i částečný úvazek jako zaměstnanec, abyste byli schopni vyzvednout dítě ze školky/školy, uklidit, uvařit, nakoupit, večer sednout k práci jako OSVČ. Nepobíráte žádné dávky. Jste ekonomicky samostatní, soběstační a podnikaví.

Pokud jste rodič, který má tento souběh činností zaměstnance např. HPP (hlavní pracovní poměr) s úvazkem 50 % a OSVČ, tak máte nárok POUZE na:

 • ošetřovné z části vašeho příjmu ze zaměstnání.

NIKDO rodiči nekompenzuje zbylý výpadek příjmu ve výši dalších 50 % (část připadající na OSVČ).

Pokud jste rodič a pracujete jako OSVČ máte nárok na:

 • plné ošetřovné (424 Kč/den),
 • kompenzační bonus 25 000 Kč.

Pokud jste důchodce a přivyděláváte si jako OSVČ máte nárok na:

 • na penzi,
 • kompenzační bonus 25 000 Kč,
 • ošetřovné, pokud máte dítě do 13 let svěřené do péče.

Rodiče, kteří se snaží být ekonomicky aktivní, vede současné nastavení do finančních problémů a nouze.

Kalkulačka ošetřovného zde: (nastavená na 60 % denního vyměřovacího základu, může se zvýšit od 1.4. na navrhovaných 80 %)

https://www.finance.cz/duchody-a-davky/socialni-davky/pece-o-dite/osetrovne/o-osetrovnem/

Zdroje:

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/jako-osvc-mam-narok-na-25-tisic-korun-37999

Kolik dostanete ošetřovné?

Pro zjednodušení vycházejme z hrubé měsíční mzdy za posledních 12 měs.

Výše ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru Hrubá měsíční mzda  Redukovaný denní vyměřovací základ (DVZ) 60% redukovaného DVZ Ošetřovné
za měsíc / 30 dnů 1 14 000 Kč 415 Kč 249 Kč 7 470 Kč 2 16 000 Kč 474 Kč 285 Kč 8 550 Kč 3 18 000 Kč 533 Kč 320 Kč 9 600 Kč 4 20 000 Kč 592 Kč 356 Kč 10 680 Kč 5 22 000 Kč 651 Kč 391 Kč 11 730 Kč 6 24 000 Kč 711 Kč 427 Kč 12 810 Kč 7 26 000 Kč 770 Kč 462 Kč 13 860 Kč 8 28 000 Kč 829 Kč 498 Kč 14 940 Kč 9 30 000 Kč 888 Kč 533 Kč 15 990 Kč 10 32 000 Kč 947 Kč 569 Kč 17 070 Kč 11 34 000 Kč 1 007 Kč 605 Kč 18 150 Kč 12 36 000 Kč 1 059 Kč 636 Kč 19 080 Kč 13 38 000 Kč 1 099 Kč 660 Kč 19 800 Kč 14 40 000 Kč 1 138 Kč 683 Kč 20 490 Kč

FORMULÁŘ

https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/ZOPPD.pdf

Aby k výplatě ošetřovného došlo, je třeba požádat školy/dětské zařízení a zařízení určené pro péči o závislé osoby o vystavení formuláře „Žádosti o ošetřovné při péči“.  Zařízení vyplní část A) a poštou nebo i jen emailem Vám formulář zašlou.

RODIČE

Rodiče vyplní a podepíšou ve formuláři část B) a předají (poštou, osobně, elektronicky – fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli.

Vždy po skončení kalendářního měsíce předají zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečovali o dítě. Pro tentokrát je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující rodič také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

Důležité!

 1. Střídavá a společná péče – rodiče se na ošetřovném mohou střídat podle jejich nastavení případně potřeby. Nárokovat za 1 měsíc mohou v součtu vždy jen daný počet dní v měsíci.
 2. Výlučná péče a styk – Není zcela jasné. Existuje ale rozhodnutí Nejvyššího soudu a Krajského soudu, kterým bylo ošetřovné při nemoci přiřknuto i nepečujícímu rodiči.
 3. Víkendy – Ošetřovné se vyplácí i za víkendy nebo jen pracovní dny.
 4. Rodičovská – Jestliže má rodina dvě děti může na jedno matka pobírá rodičovský příspěvek a na druhé otec pobírat ošetřovné.
 5. Více dětí – Pečující rodič může v rámci jedné domácnosti získat jen jednu dávku, bez ohledu na to, kolik dětí živí.
 6. 13 let – Nároku na ošetřovné bude vyplaceno naposledy za den před 13. narozeninami dítěte.
 7. Bez zaměstnání – Nárok na ošetřovné mají pouze zaměstnanci, za které platí zaměstnavatel pojistné na nemocenské pojištění.
 8. Práce na DPP či DPČ – Pracovníci na dohodu nemají nárok na ošetřovné.
 9. Babička, přítel/druh – O ošetřovné může požádat kterákoli jiná osoba než rodiče, pokud bydlí s dítětem ve společné domácnosti a má účast na nemocenském pojištění (zaměstnání, ne z dohody).
 10. Porucha autistického spektra – Nárok na ošetřovné mají pečující, kteří se z důvodu uzavření školy nebo zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Minimální mzda pro rok 2020 poroste z letošních 13 350 Kč na 14 600 Kč hrubého pro základní nekvalifikovanou práci ve 40 hodinovém pracovním týdnu. Čistého tak bude činit minimální měsíční mzda v roce 2020 přibližně 12 200 Kč.

Průměrná mzda v národním hospodářství v roce 2019 v 3. čtvrtletí zásadně poskočila na 34 105 Kč hrubého. Jedná se tak o přibližný čistý měsíční příjem 25 600 Kč.

Nově byla pro Českou republiku stanovena minimální důstojná mzda. Ukazatel pro minimální českou důstojnou mzdu se inspiroval podobnými ukazateli ze zahraničí. Vyčíslení proběhlo na základě aktuálních cen za běžné výdaje, jak vysoký by měl být příjem, aby lidé dokázali své výdaje pokrýt. Částka se liší v hlavním městě a v ostatních krajích. V Praze by minimální důstojná mzda měla činit 36 850 Kč hrubého a mimo Prahu pak 31 463 Kč hrubého.

Minimální čistá důstojná mzda v Praze činní 27 455 Kč.

Minimální čistá důstojná mzda mimo Prahu činní 23 756 Kč.

Český statistický úřad uvádí, že průměrné mzdy nedosahuje 2/3 zaměstnanců. Důstojná mzda je však ještě vyšší než průměrná mzda. Alena Paukrtová z odborového svazu KOVO, která se na projektu také podílela, uvádí následující: „Pro mě znamená důstojná mzda to, že pracující máma samoživitelka může zaplatit svým dětem školu v přírodě a nemusí je vyčleňovat z kolektivu, protože na to nemá. A také se nerozbrečí, když jí zkolabuje pračka nebo lednička, a jde si v klidu koupit novou.“ Také soucítíme se samoživiteli. Vydělat si v Praze 27 500 Kč měsíčně čistého je pro rodiče pečujícího o děti složité. Pokud dítě není nemocné, máme třináct týdnů prázdnin, kdy se o dítě rodiče musí postarat. Pokud není nastavena střídavá nebo společná péče, může všechno včetně ošetřovného při nemoci dítěte skončit na pečujícím rodiči. Důstojné mzdě se může přiblížit, zahrne-li do příjmů obdržené výživného, nebo naopak vzdálit jeho úhradou. V roce 2018 bylo nejčastěji stanoveno výživné 3 000 Kč měsíčně. Jedná se o částku v čistém vyjádření, která již nepodléhá zdanění. Pro platícího zaměstnaného rodiče to ale znamená vydělat 5 900 Kč v hrubém, přičemž celkové mzdové náklady jeho zaměstnavatele jsou 8 000 Kč. Při více dětech nemusí být rodiče schopni výživu sebe a svých vyživovacích povinností zajistit. Jak tedy samoživitele podpořit? Nejvhodnějším způsobem, jak zajistit důstojnou životní úroveň je náklady rozdělovat a příjmy slučovat, rozchody plánovat společně, vhodně do období, např. kdy jsou oba rodiče ekonomicky aktivní. Současně se začíná společnost vychovávat i k odpovědnosti. Rozumní se nesoudí. Mediace je cesta ke smíru a řešení s minimem nákladů, stresu a maximem příjmu v podobě společně uzavřené dohody.

Rodiče by v rámci rozchodu měli přijmout ekonomickou zodpovědnost. V nastavení péče o nezletilé stále převažuje péče jednoho rodiče nad společnou nebo střídavou péčí. Péčí jednoho rodiče však tento rodič na sebe bere zodpovědnost za zajištění nejen péče, ale i výživy. Stát nabízí daňovým poplatníkům spousty slev na dani a daňové zvýhodnění. NE vždy však rodič splní podmínky pro jejich uplatnění. Přestože se druhý rodič stará, výživné platí, přispívá nad rámec a pečuje i třeba v rozšířeném styku tím, že není stanovena společná nebo střídavá péče nemá druhý rodič možnost slevy ani daňové zvýhodnění uplatnit a ty propadají. Rodiče tímto nastavením přijdou například při dvou dětech ve věku 4 a 8 let o částku 47 958 Kč (v čistém vyjádření, což v hrubém odpovídá částce 70 000 Kč).

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/berete-dustojnou-mzdu-vetsi-polovina-republiky-ne-84717?dop-ab-variant=100&seq-no=3&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prumerna-mzda-v-cr-stoupla-na-rekordnich-34-105-kc-poroste-dal/1793474

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministryne-malacova-vybojovala-rekordni-navyseni-minimalni-mzdy-

Velmi zajímavý článek, který pojmenovává nejen současné společenské trendy ve vztazích, ale zabývá se i problematikou rozvodů, péčí o potomky, schopnostmi se na věcech dohadovat i potřebou rozhodovat. Dobře zvládnout rozchod je dar, který se sice nepoštěstí každému, ale vždy se na něm může začít pracovat.

Rodinnými advokáty je často rodičům ve sporu doporučován režim výlučné péče jednoho rodiče a rozšířeného styku druhého rodiče, a to až na podíl 60:40 %. Tento podíl však může klidně být (asymetrickou) střídavou péčí. Ta se ale hůře prosazuje, když s ní jeden z rodičů nesouhlasí. Rodiče ale pozor! Rodič s rozšířeným stykem nevede s dítětem společně hospodařící domácnost, která je definována pro účely uplatnění slev a daňových zvýhodnění. Dále je tato společně hospodařící domácnost třeba pro nárok na dávky, nebo pro stanovení nezabavitelného minima v případě exekuce.

Pokud rodina není schopna za trvání soužití generovat úspory, měla by při plánování rozchodu počítat s tím, že po rozchodu se jí ještě zvýší povinné výdaj o výdaje na další domácnost. Příjmy se přesunou na stranu pečujícího rodiče s tím, že původně dosahovaný společný příjem obou rodičů se může snížit i o podstatné roční částky:

 • Sleva za umístění – 13 350 Kč
 • Daňové zvýhodnění na 1 dítě ve společně hospodařící domácnosti – 15 204 Kč
 • Daňové zvýhodnění na 2 dítě ve společně hospodařící domácnosti – 19 404 Kč
 • Daňové zvýhodnění na 3 a každé další dítě ve společně hospodařící domácnosti – 24 204 Kč
 • Sleva na manželku – 24 840 Kč

Když jsou děti malé, vyžadují péči. Ta ale nemusí být odpovídajícím způsobem zaplacena. Rozhodnutí mít děti je stále na rodičích a nemělo by se přenášet na stát a daňové poplatníky, kteří si své povinnosti řádně plní. Ekonomice se sice daří, ale pečovat o dvě malé děti s výživným několik tisíc měsíčně nemusí vždy stačit. Doba je rychlá, ženy jsou emancipované, ale stále muže potřebují.

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/proc-se-cesti-muzi-boji-zen_534988.html?fbclid=IwAR0yKfQxC38gK9I1HvQi2RPBXp7HW2GvLu-f7ydj6VBnujTiy2w9Q8bSdrk

Jako odborný člen Unie rodinných advokátů bych si dovolila upozornit na stanovisko ke střídavé péči, které bylo přijato v Praze dne 4. března 2018.

Doplňuji shrnutí současné situace.

K dnešnímu dni 20.9.2019 bohužel nenastala změna v legislativě, která by rodičům umožňovala při péči jednoho rodiče a styku druhého rodiče tomuto druhému rodiči s ohledem na jeho podíl péče uplatnit odpovídající nebo dohodnutou část:

 • Daňového zvýhodnění na děti
 • Slevy za umístění dítěte (školkovné)
 • Exekuce a výpočet nezabavitelného minima
 • Dávky a příspěvky státní sociální podpory
 • Ošetřovné při nemoci dítěte
 • Postihy při úmyslném maření styku (formou úhrady ušlých příjmů a vynaložených výdajů na cestu)

Níže přikládám stanovisko:

„Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 2/2018 ke střídavé péči

Střídavá péči není univerzálním ani přednostním způsobem péče o dítě. Unie rodinných advokátů nesouhlasí se zjednodušeným pohledem a doporučuje zvolit následující podmínky pro její použití:

1)      Dohoda rodičů – partnerů bohužel bývalých, ale nyní vzájemně se respektujících tolerantních jedinců, v ideálním případě kamarádů, jež berou v úvahu zájmy a potřeby svých dětí. Válčení na toto poli je totiž kontraproduktivní, a tedy vyloučené.

2)     Jedna škola, jeden dětský lékař, zachované mimoškolní aktivity dítěte – ideálem jsou rodiče bydlící v dochozí vzdálenosti, aby se z dítěte nestal baťůžkář a cestovatel.

Aktivistické trvání na střídavé péči ze strany otců či odpor proti její realizaci na straně matek ukazuje, že rodič nemyslí na zájmy dítěte, ale především na své vlastní. V praxi je totiž neznatelná hranice mezi střídavou péčí a rozšířeným stykem, s nímž dnes od soudu odchází každý rodič, jenž o něj požádá. Zákonný koncept rodičovské odpovědnosti dnes vylučuje, aby o dítku rozhodoval jen jeden z rodičů, protože navzdory soudnímu rozhodnutí mají otec i matka stejné právo účastnit se života dítěte a rozhodovat o něm.

Za této situace je boj o dny či hodiny krátkozraký a nelogický, podobně jako snaha bojujících rodičů přesvědčit soud o svém pohledu na věc. Rozumnější je ochota ke kompromisu a ohled na přání a situaci každého dítěte, jež je unikátní a neopakovatelné. Unie rodinných advokátů proto doporučuje (rodičům, soudům, finančním úřadům i zákonodárcům) přijmout za své následující:

3)     Rozumné financování péče o dítě – výživné i daňové úlevy musí zohledňovat skutečný podíl rodičů na péči o dítě v souladu se zásadou, že čím více otec o dítě pečuje, tím nižší výživné mu soud má soud vyměřit.

4)     Spravedlivá dělba cestovních nákladů – cesty dětí za rodiči nemůže nést či zajišťovat jen jeden z rodičů; rozumný soud má zohlednit, že otec si vyzvedává dítě v bydlišti matky a po styku je tamtéž zase vrací, a náklady a zajištění cesty mezi rodiče rozdělí.

Pokud se rodiče o péči o dítě nedohodnou a ani soudní rozhodnutí nevede ke zklidnění vztahů, je násilná cesta za pomoci soudů, opatrovníků, policie, pokut, výzev, trestních oznámení, výkonu rozhodnutí a dalších silových metod zničující pro psychiku dítěte i pro jeho zdárný duševní a tělesný vývoj. Rodič, který to nepochopí, dítěti navzdory svým vzletným prohlášením nenávratně škodí.

V Praze dne 4. března 2018“

Zdroj stanoviska: http://www.uracr.cz/stanoviska

Výživné je nástroj, kterým má být dítěti zajištěna srovnatelná životní úroveň s jeho rodiči. Při péči jednoho rodiče platí výživné vždy jen druhý nepečující rodič (se stykem běžným nebo rozšířeným), při střídavé péči (symetrické i asymetrické, tj. v rozsahu „rozšířeného styku“) bývá výživné stanoveno oběma rodičům a při společné péči není výživné stanoveno nikomu.

Výše výživného, jeho snížení i zvýšení má svá pravidla. Primární na nejdůležitější pro dítě by měl být dostatečný kontakt s oběma rodiči. Neplacením výživného dochází k přenesení rodičovské odpovědnosti na druhého rodiče, respektive na společnost (zálohové výživné). Je však třeba upozornit, že v některých případech je neplacení výživného a ztráta zájmu o kontakt s dítětem důsledkem překvapeně jiným.

Více zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/stanoveni-vyzivneho-hledisko-srovnatelne-zivotni-urovne-109847.html

Movers is generally the detailed organization and implementation of a complex operation. In a general business sense, logistics is the management of the flow of things between the point of origin and the point of consumption in order to meet requirements of customers or corporations.

Movers is generally the detailed organization and implementation of a complex operation. In a general business sense, logistics is the management of the flow of things between the point of origin and the point of consumption in order to meet requirements of customers or corporations.