Ceník – konzultace

Ceník – konzultace

Konzultace ke stanovení čistého příjmu a nastavení výživného / alimentů

od 1 800 Kč/hod

Konzultace zahrnuje:

• prostudování konkrétního případu,
• navržení vhodných dokumentů pro zjištění čistého příjmu,
• navržení vhodných alternativ pro řešení dané situace,
• návrh vhodné argumentace pro jednání,
• zhodnocení požadavků klienta a protistrany a nastavení reálného očekávání,
• zhodnocení potenciálních rizik rodiče, případně protistrany.

Rodič je veden k zajištění nejvhodnějších podkladů pro jednání o výši výživného (výši alimentů) a přípravě na jednání o výživném a péči o nezletilé potomky.

• prostudování konkrétního případu (30 min.) a první hodina konzultace (60 min.) – 2 900,- Kč
• každých dalších započatých 15 min / 450,- Kč

Podklady a informace získané na konzultaci využijete u soudního jednání, nebo při mimosoudním jednání s protistranou. Pokud se budete zastupovat sami, pomůžou Vám získané informace k lepšímu obhájení Vaší pozice. Pokud se necháte zastupovat advokátem, bude schopni srozumitelně a jasně předat podstatné informace Vašemu advokátovi a to bez zbytečných chyb a interpretačních nejasností. Z praxe vím, že vliv na úspěch ve věci má jistota klienta, kterou v sobě odráží jeho advokát/ka . Příprava provedená v konzultaci tak nejen značně vylepší Vaše šance na úspěch v řízení, ale i sníží výdaje za zbytečné hodiny nad nejistou přípravou nejen finančních podkladů. Jedná se o doplňkovou službu, která však má u klientů značný vliv na výsledek jejich případu.

Advokát, OSPOD i soud vychází z údajů, které od rodiče obdrží. Rodiče ale jsou ve finančních otázkách nepřesní. Kdo je připraven, není zaskočen!