Ceník – konzultace

Ceník – konzultace

Konzultace ke stanovení čistého příjmu a nastavení výživného / alimentů

od 1 800 Kč/hod

Konzultace zahrnuje:

• prostudování konkrétního případu,
• navržení vhodných dokumentů pro zjištění čistého příjmu,
• navržení vhodných alternativ pro řešení dané situace,
• návrh vhodné argumentace pro jednání,
• zhodnocení požadavků klienta a protistrany a nastavení reálného očekávání,
• stanovení potenciálních rizik rodiče, případně protistrany.

Rodič je veden k zajištění nejvhodnějších podkladů pro jednání o výši výživného (výši alimentů) a přípravě na jednání o výživném a péči o nezletilé potomky. Obdrží materiál na míru podle jeho konkrétního případu.

• prostudování konkrétního případu (30 min.) a první hodina konzultace (60 min.) – 2 900,- Kč
• každých dalších započatých 15 min / 450,- Kč

Podklady a informace získané na konzultaci využijete u soudního jednání nebo při mimosoudním jednání s protistranou. Pokud se budete zastupovat sami, pomůžou Vám získané informace k lepšímu obhájení Vaší pozice. Pokud se necháte zastupovat advokátem, využije podklady Váš advokát. Jedná se o doplňkovou službu, která mívá u klientů značný vliv na výsledek jejich případu. Advokát vychází z údajů, které od klienta obdrží. Rodiče ale zpravidla nejsou ve finančních otázkách zcela přesní. Kdo je připraven, není zaskočen!