Ceník – zaměstnanec

Ceník – zaměstnanec

Kolik stojí

konzultace pro zaměstnance

Rodič zaměstnanec

od 3 500 Kč

Stanovení rozhodného příjmu rodiče pomocí čistého měsíčního zaměstnaneckého příjmu se zohledněním cestovních náhrad, případných dalších příjmů, nezdanitelných částek základu daně, slev a daňových bonusů zaměstnance, které jsou či mohou být pro výpočet výživného a zajištění pravidelných plateb výživného problematické a soud tak při jejich vyčíslení bude lépe moci tyto částky při stanovování výživného zohlednit.

Rodič získá Potvrzení o rozhodném příjmu s kulatým razítkem daňového poradce, které může být využito jako důkaz o výši příjmu pro stanovení výživného u soudu, a dále také jako rozhodující prostředek pro uzavření dohody o výživném mezi rodiči, či v rámci mediace.

Rodič zaměstnanec s dalšími příjmy (OSVČ, nájem aj.) s povinností podat daňové přiznání

od 5 000 Kč

Stanovení rozhodného příjmu OSVČ vedoucího daňovou evidenci či účetnictví na základě ročního obratu, evidovaných výdajů, zákonných odvodů, dalších výdajů, které nejsou pro účely daně z příjmu započítány, nezdanitelných částek základu daně, slev a daňových bonusů, které jsou či mohou být pro výpočet výživného a zajištění pravidelných plateb výživného problematické a soud tak s jejich vyčíslením bude lépe moci tyto částky při stanovování výživného zohlednit.

Rodič získá Potvrzení o rozhodném příjmu s kulatým razítkem daňového poradce, které může být využito jako důkaz o výši příjmu pro stanovení výživného u soudu, a dále také jako rozhodující prostředek pro uzavření dohody o výživném mezi rodiči, či v rámci mediace.

Rodič zaměstnanec případně s dalšími příjmy (OSVČ, nájem aj.) působící v zahraničí

od 7 000 Kč

Rodič působící takovou část roku v zahraničí, že má povinnost podat daňové přiznání v České republice a zdanit zde své celosvětové příjmy. Potvrzení o rozhodném příjmu bude sestaveno na základě čistého měsíčního příjmu zaměstnance se zohledněním zahraničního příjmu, cestovních náhrad, případných dalších příjmů, nezdanitelných částek základu daně, slev a daňových bonusů zaměstnance, které jsou či mohou být pro výpočet výživného a zajištění pravidelných plateb výživného problematické a soud tak s jejich vyčíslením bude lépe moci tyto částky při stanovování výživného zohlednit.

Rodič získá Potvrzení o rozhodném příjmu s kulatým razítkem daňového poradce, které může být využito jako důkaz o výši příjmu pro stanovení výživného u soudu, a dále také jako rozhodující prostředek pro uzavření dohody o výživném mezi rodiči, či v rámci mediace.