Daňové dopady

Daňové dopady

Ve Vašich případech můžete řešit mnohé daňové dopady. Např. způsob rozdělení společného majetku při rozvodu či rozchodu má své daňové konsekvence, které je třeba vzít v potaz při vyjednávání či sestavování dohody. Při nedostatečném zvážení souvisejících daňových povinností může být výsledkem pro klienta velmi nákladné řešení. To ve svém důsledku může vyvolat další konflikt či vést k nedodržení dohodnutého. Přijďte se poradit nebo vyšlete na konzultaci svého klienta.