Blog

Exekuce – Zaměstnanci a zaměstnavatelé

Exekuce na rodiče zaměstnance
Přestože nezaměstnanost je minimální, narůstá v ČR počet exekucí. Pole informací Exekutorské komory je každou hodinu zahájeno 75 exekucí a každý dlužník má v průměru 5,4 exekucí. Celkově se vymáhá 332,6 mld. Kč. Dluh na výživném má být kolem 13 mld. Kč.

Povinnost zaměstnance exekuci nahlásit
Zaměstnavatel má dle zákona povinnost poskytnout exekutorovi součinnost. Je tak na něj převedena povinnost provádět srážky ze mzdy zaměstnance, ve správném pořadí a administrativně vše zajistit. Při nesprávném sražení (například i vlivem špatně nastaveného softwarového programu) či pozdním započetím srážet ze mzdy nese důsledky zaměstnavatel. Dlužník pro nesprávnou výši srážek na něj může podat poddlužnickou žalobu a dále může být zaměstnavatel sankcionován pořádkovou pokutou až do výše 50 000 Kč. Pokud je zaměstnanci srážena exekuce u předchozího zaměstnavatele, má povinnost toto svému novému zaměstnavateli oznámit a ten by měl provádět tímto okamžikem srážky ze mzdy (ne tedy, až když nového zaměstnavatele exekutor vyzve). Proto je zaměstnavatelům doporučeno zařadit do osobního dotazníku pro nastupující zaměstnance prohlášení, že tvrzení v něm uvedená jsou pravdivá a nic nezamlčel. Tento pak zaměstnavateli případně může sloužit jako důkaz pro osvobození od placení pořádkové pokuty v případě správného nesražení ze mzdy.

Nezabavitelné minimum na vyživované osoby – děti
Aktuálně v souvislosti s exekucemi řešíme situaci, kdy výše výživného vyměřená z příjmu a majetku, přesahuje příjem rodiče ze zaměstnání. Povinnému, který není schopen běžné výživné ze svého pravidelného měsíčního disponibilního příjmu hradit, je tak při režimu střídavé péče necháno pouze nezabavitelné minimum jedince, bez započítání nezabavitelného minima na vyživované osoby – dvě děti, na jejichž výživu je srážkami ze mzdy strháváno. V tomto případě výdělečně činný rodič „samoživitel“ v režimu střídavé péče 9 dnů ze 14 disponuje veškerými prostředky původní domácnosti a rodič s péčí 5 dnů ze 14 na zajištění sebe, manažerského zaměstnání a dětí ve své čase nezabavitelným minimem na jednočlennou domácnost.

Napsat komentář