Konzultace ke znaleckému posudku – advokát

Obdrželi jste znalecký posudek, který neodpovídá finanční situaci Vašeho klienta? Nebo naopak posudek, který neodpovídá finanční situaci protistrany? Přijďte se s klientem poradit a získat argumenty k obhajobě pro soud a OSPOD. Případně doporučte konzultaci Vašemu klientovi.

Právo je pro bdělé. Nenechte strany v řízení přijmout nesprávné znalecké závěry se všemi důsledky (exekuční, trestní).