OSPOD

OSPOD

Nabídka pro

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Akreditace

Od Ministerstva práce a sociálních věcí udělená akreditace k problematice výživného a výživného a péče nejen pro pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Název vzdělávacího programu: Zaopatření a výživa v kontextu sociální práce s rodinou
Forma: Prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Konference

Ráda vystoupím na odborných konferencích k problematice výživného na podporu a pomoc dětem, jejich rodičům a neziskovému sektoru.

Odborná pomoc rodičům dle §12 a 13 zákona č. 359/1999 Sb. zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Nabízím odbornou poradenskou pomoc rodičům, dětem nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte pro oblast výživného. V rámci spolupráce s dalšími odborníky zajišťuji i kompletní odbornou poradenskou pomoc rodičům, dětem pro oblast výživného a/nebo péče.

Semináře a workshopy

Aktuální nabídka seminářů a workshopů pro OSPOD 1) Workshop pro OSPOD I. (ekonomické a daňové minimum pro opatrovnické spory) 2) Workshop pro OSPOD II. (problematika stanovení rozhodného příjmu pro výpočet výživného a možnosti přerozdělení péče)