Otec na mateřské nebo na otcovské?

Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen „PPM“) není záležitostí jenom žen. I otec může být na mateřské. Na rozdíl od matky ji ale čerpá jen 22 týdnů. Matka má na víc možnost nastoupit na mateřskou už 8 týdnů před stanoveným datem porodu.

Proč by měl být otec na mateřské? Prostě to tak rodiče chtějí. Současně jistou roli může hrát i ekonomická motivace, vyšší peněžité dávky, nutnost pokračování v ekonomické činnosti matky nebo naopak start ekonomické činnosti otce.  Více k možnosti přivýdělku na rodičovské zde (příspěvek – Přivýdělek na mateřské)

Výpočet peněžité dávky v mateřství pro zaměstnance a OSVČ

www.penize.cz/kalkulacky/materska#materska

www.penize.cz/kalkulacky/materska-osvc

Dávka otcovské poporodní péče (otcovská)

Jedná se vedle mateřské o další dávku z nemocenského pojištění. Tuto novinku lze čerpat od 1.2.2018.  Zde se však jedná čistě o mužskou dávku. Má totiž na ni nárok otec dítěte, který o dítě pečuje. Za otce dítěte je pro účely této dávky považován ten, kdo je v matrice zapsán jako otec.

Nástup na otcovskou lze jen v období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Doba výplaty dávky činí u otcovské maximálně 1 týden bez možnosti přerušení a začíná běžet dnem nástupu na otcovskou.

Na rozdíl od mateřské u otcovské neplyne ochranná lhůta. Nárok na otcovskou proto nevznikne, jestliže k nástupu na otcovskou dojde po zániku nemocenského pojištění.

Pro volno při narození potomka mohou otcové, nejen zaměstnaní, ale i OSVČ, využít namísto klasické dovolené otcovskou rodičovskou dovolenou.

Výpočet peněžité otcovské dávky pro zaměstnance a OSVČ

Dávka náleží maximálně na dobu 7 dnů a vypočítává se obdobně jako nárok na peněžitou pomoc v mateřství, která ale náleží maximálně na 196 dnů, respektive 259 dnů u vícerčat:

www.penize.cz/kalkulacky/otcovska-poporodni-pece#otcovska

OSVČ není na rozdíl od zaměstnance automaticky účasten nemocenského pojištění. Může se však k němu dobrovolně přihlásit. Dle kalkulačky mateřské za troje měsíční pojistné dostane otec sedm denních dávek, výše měsíčního pojistného a denní dávky je přitom prakticky totožná.

www.penize.cz/kalkulacky/materska-osvc

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *