Poradenství pro advokáty

Poradenství pro advokáty

Nabídka pro

advokáty

Poradenství pro klienty

Nabízím ekonomické a daňové poradenství k zásadním životním rozhodnutím Vašich klientů s dopady do jejich příjmu a majetkových poměrů.

Konzultace ke znaleckému posudku

Obdrželi jste znalecký posudek, který neodpovídá finanční situaci Vašeho klienta? Přijďte se s klientem poradit a získat argumenty k obhajobě nejen pro soud a OSPOD. Nenechte strany v řízení přijmout nesprávné znalecké závěry.

Daňové dopady

U Vašich klientů můžete řešit mnohé daňové dopady. Při nedostatečném zvážení souvisejících daňových povinností může být výsledkem pro klienta např. při vypořádání SJM velmi nákladné řešení. Přijďte se poradit nebo vyšlete na konzultaci svého klienta.

Přehled příjmů a výpočet čistého příjmu

Pro účely soudního řízení nelze vždy vycházet z příjmu uvedeného Finančnímu úřadu pro výpočet daňové povinnosti. Nabízím možnost přípravy posudku “Přehled příjmů, výdajů a výpočet čistého příjmu” pro předmětný zkoumaný rok či období.

Poradenství k příjmům klienta

Má Váš klient nestandardní příjmovou či výdajovou situaci? Pomohu se stanovením rozhodného příjmu pro výpočet výživného, konzultací či hledáním vhodné argumentace. Výsledkem je konzistence v tvrzeních a tím i lepší pozice v soudním řízení.

Příprava klienta na výslech

Pomohu Vám připravit klienta v rámci stanovení výživného na děti. Projdeme jednotlivé složky jeho příjmu a majetku a zaměříme se na vhodnou argumentaci. Budete tak konzistentní nejen u výslechu, ale i v rámci jednotlivých podání.