Poradenství pro rodiče

Poradenství pro rodiče

Nabídka pro

rodiče

Příprava k výslechu

I když si myslíte, že je Vaše finanční situace zcela jasná, při výslechu to často dopadá jinak! 9 z 10 rodičů neumí svůj čistý příjem zdůvodnit a výdaje řádně obhájit. Včasná konzultace ušetří nejen finance, ale i roky v soudním sporu.

Konzultace ke znaleckému posudku

Obdrželi jste znalecký posudek, který neodpovídá Vaši finanční situaci? Nebo naopak situaci protistrany? Přijďte se poradit a získat argumenty k obhajobě nejen pro soud, ale i OSPOD. Necháte-li protistrany přijmout chybné závěry, ponesete důsledky bohužel Vy.

Konzultace před rozchodem

Obáváte se, či již řešíte rozchod nebo rozvod? Nebo naopak míříte do vztahu se závazky? Chcete znát své možnosti, čeho se vyvarovat, případně jak sebe, své děti nebo majetek ochránit?

Chcete se dohodnout?

Chcete se dohodnout, ale nedokážete se dohodnout na výši výživného? Přijďte se poradit, stanovit výživné s rozdělením péče tak, abyste to zvládli. Vše proběhne v klidu a s minimálními náklady, o které se můžete podělit.

Přehled příjmů, výdajů a výpočet čistého příjmu

Pro účely soudního řízení nelze vždy vycházet z příjmu uvedeného Finančnímu úřadu pro výpočet daňové povinnosti. Nabízím možnost přípravy Přehledu příjmů, výdajů a výpočtu čistého příjmu pro předmětný zkoumaný rok či období.

Zastupujete se sám

Zastupujete se sám v řízení o stanovení výživného, snížení výživného nebo jeho zvýšení? Konzultací si zajistíte klíčové argumenty pro Vaši situaci. Budete tak znát své možnosti a limity před začátkem (soudního) sporu či vyjednávání.