Poradenství k příjmům klienta – advokát

Soud ne vždy vychází z příjmu uvedeného Finančnímu úřadu pro výpočet daňové povinnosti. 9 z 10 rodičů je ze svého čistého příjmu překvapených, neumí svůj čistý příjem zdůvodnit a výdaje řádně obhájit. Pomohu se stanovením rozhodného příjmu pro výpočet výživného u OSVČ, zaměstnance s příjmy nad základní mzdu, pronajímatele aj. Současně Vy i Váš klient získáte jistotu skutečného reálného stavu, podklady pro výpočet rozhodného příjmu a vhodnou argumentaci. Výsledkem je konzistence v tvrzeních a tím i lepší pozice v soudním řízení.

Dále nabízím možnost přípravy posudku "Přehled příjmů, výdajů a výpočet čistého příjmu" pro předmětný zkoumaný rok či období. Posudek je připraven z titulu daňového poradce a specialisty na poradenství ve výživném a stanovení rozhodného příjmu, vychází z oficiálních dokumentů a je opatřen kulatým razítkem.

 

Napište svoji emailovou adresu