Přivýdělek na rodičovské

Pokud Vám vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, tak po jejím vyčerpání následuje rodičovský příspěvek, jako sociální dávka pobíraná od úřadu práce (vyplácí odbor státní sociální podpory). Pokud Vám ale nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikl, nastupuje rodičovský příspěvek ihned po porodu.

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, respektive 330 000 Kč pro dvojčata a vícerčata, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.

Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30-násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše.

Kalkulačka rodičovské www.penize.cz/kalkulacky/rodicovsky-prispevek#rodicovska2018

Rodičovská pro otce nebo matku?

Rodičovskou dovolenou může čerpat jak matka, tak otec. Záleží, jak se rodiče rozhodnou.

Přivýdělek na rodičovské

Na rodičovské si lze přivydělat co do výše neomezeně. Aby však nárok na rodičovskou nezanikl, je třeba splnit podmínku osobní celodenní péče. Ta se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží i v případech, kdy:

  • dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,
  • dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
  • zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
  • dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jsou oba jeho rodiče nebo osamělý rodič osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV,
  • rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje.

více § 31 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp

www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/2014-10-rodicovsky-prispevek.htm

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *