Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ing. Veronika Mindlová

Zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím tohoto pole poskytnete souhlas pro Ing. Veronika Mindlová, IČO 71504010 jako správci, abychom zpracovali vaše osobní údaje, jméno, příjmení, telefon, e-mail a obsah naší komunikace.
Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovány za účelem poskytnutí poradenství nebo odpovědi na vaše dotazy či požadavky.
Tento souhlas je dobrovolný (nevyžaduje se ani zákon ani dohoda). Tímto prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a správné. Dáte nám vědět, zda osobní údaje, které máme o vás, musí být opraveny nebo aktualizovány. Osobní údaje budou v případě zrušení souhlasu uchovány s ohledem na on-line dotazy po dobu nejvýše tří let a v případě on-line žádosti o kopii výsledků po dobu nejvýše tří měsíců. V takovém případě budeme osobní údaje uchovávat pouze v rozsahu, v jakém je to zákonem požadováno, nebo jestliže existují další požadavky na jejich zpracování.

V souladu s nařízením EU č. 2016/679 (GDPR) máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které uchováváme a nejméně jeden měsíc od Vaší žádosti obdržíte jednu kopii přehledu a informací zdarma, což může být prodlouženo (článek 12 a čl. 15 GDPR). Navíc máte právo vznést námitky (článek 21 GDPR) a případně přenositelnost dat (článek 20 GDPR). Máte také právo požadovat změnu (vymazání, opravu, doplnění) vašich osobních údajů, které jsme zaznamenali (článek 16 a 17 GDPR), nebo požádat o omezení jejich zpracování (článek 18 a 19 GDPR). Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru. V případě porušení osobních údajů, které vede k vysokému riziku vašich práv a svobod, vás bez zbytečného odkladu upozorníme (článek 34 GDPR).
Vaše výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím webových stránek https://vyzivne.com/kontakt nebo zasláním e-mailu na veronika.mindlova@vyzivne.com. Můžete bezplatně požádat o změnu registrovaných údajů nebo (změna osobních údajů) nebo ukončení zpracování vašich osobních údajů nebo odvolání souhlasu zasláním e-mailu na adresu veronika.mindlova@vyzivne.com s výjimkou osobních údajů, které musíme jako kontrolor zpracovat z oprávněných důvodů na požadované období.