Blog

Alimenty – týkají se Vás?

Dne 24. září 2020 se bude konat sympozium na téma vyživovací povinnost, kterou pořádá Česká advokátní komora, Unie rodinných advokátů a Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců. Sympozium je pro advokáty, advokátní koncipienty, soudce a další odborníky. Program sympózia je následující:

Pokud byste měli jakýkoli návrh, týkající se výživného, nebo výživného a péče, dejte mi prosím vědět.

link: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=22921&tmplid=15

pdf-Výživné program-24-9-20