Ceník

YOUR PLAN

Select your price plan


Best WordPress Pricing Table plugin for your site. Implement many features, including WySiWyg table editor. Our supsystic.com team also have many other WordPress solution for you.

Templates

Rodič zaměstnanec

S ročním zúčtováním

od 1 500 Kč

/jednorázově


Stanovení rozhodného příjmu rodiče pomocí čistého měsíčního zaměstnaneckého příjmu se zohledněním cestovních náhrad, případných dalších příjmů, nezdanitelných částek základu daně, slev a daňových bonusů zaměstnance, které jsou či mohou být pro výpočet výživného a zajištění pravidelných plateb výživného problematické a soud tak při jejich vyčíslení bude lépe moci tyto částky při stanovování výživného zohlednit.

Rodič získá Potvrzení o rozhodném příjmu s kulatým razítkem daňového poradce, které může být využito jako důkaz o výši příjmu pro stanovení výživného u soudu, a dále také jako rozhodující prostředek pro uzavření dohody o výživném mezi rodiči, či v rámci mediace.

Rodič zaměstnanec

S povinností podat daňové přiznání

od 2 000 Kč

/jednorázověStanovení rozhodného příjmu rodiče pomocí čistého měsíčního zaměstnaneckého příjmu se zohledněním cestovních náhrad, případných dalších příjmů, nezdanitelných částek základu daně, slev a daňových bonusů zaměstnance, které jsou či mohou být pro výpočet výživného a zajištění pravidelných plateb výživného problematické a soud tak při jejich vyčíslení bude lépe moci tyto částky při stanovování výživného zohlednit.

Rodič získá Potvrzení o rozhodném příjmu s kulatým razítkem daňového poradce, které může být využito jako důkaz o výši příjmu pro stanovení výživného u soudu, a dále také jako rozhodující prostředek pro uzavření dohody o výživném mezi rodiči, či v rámci mediace.

Rodič zaměstnanec

Působící v zahraničí

od 3 000 Kč

/jednorázověRodič působící takovou část roku v zahraničí, že má povinnost podat daňové přiznání v České republice a zdanit zde své celosvětové příjmy. Potvrzení o rozhodném příjmu bude sestaveno na základě čistého měsíčního příjmu zaměstnance se zohledněním zahraničního příjmu, cestovních náhrad, případných dalších příjmů, nezdanitelných částek základu daně, slev a daňových bonusů zaměstnance, které jsou či mohou být pro výpočet výživného a zajištění pravidelných plateb výživného problematické a soud tak s jejich vyčíslením bude lépe moci tyto částky při stanovování výživného zohlednit.

Rodič získá Potvrzení o rozhodném příjmu s kulatým razítkem daňového poradce, které může být využito jako důkaz o výši příjmu pro stanovení výživného u soudu, a dále také jako rozhodující prostředek pro uzavření dohody o výživném mezi rodiči, či v rámci mediace.

WordPress Pricing Table Plugin

YOUR PLAN

Select your price plan


Best WordPress Pricing Table plugin for your site. Implement many features, including WySiWyg table editor. Our supsystic.com team also have many other WordPress solution for you.

Templates

Rodič OSVČ

S paušálními výdaji

od 3 000 Kč

/jednorázově


Vyčíslení rozhodného příjmu OSVČ pro výpočet výživného pomocí fakturovaného příjmu, paušálních výdajů a rodičem sestavených přibližných skutečných výdajů, zákonných odvodů a dalších výdajů, které nejsou pro účely daně z příjmu započítány, nezdanitelných částek základu daně, slev a daňových bonusů, které jsou či mohou být pro výpočet výživného a zajištění pravidelných plateb výživného problematické a soud tak s jejich vyčíslením bude lépe moci tyto částky při stanovování výživného zohlednit.

Rodič získá Potvrzení o rozhodném příjmu s kulatým razítkem daňového poradce, které může být využito jako důkaz o výši příjmu pro stanovení výživného u soudu, a dále také jako rozhodující prostředek pro uzavření dohody o výživném mezi rodiči, či v rámci mediace.

Rodič OSVČ

S daňovou evidencí nebo účetnictvím

od 2 500 Kč

/jednorázověStanovení rozhodného příjmu OSVČ vedoucího daňovou evidenci či účetnictví na základě ročního obratu, evidovaných výdajů, zákonných odvodů, dalších výdajů, které nejsou pro účely daně z příjmu započítány, nezdanitelných částek základu daně, slev a daňových bonusů, které jsou či mohou být pro výpočet výživného a zajištění pravidelných plateb výživného problematické a soud tak s jejich vyčíslením bude lépe moci tyto částky při stanovování výživného zohlednit.

Rodič získá Potvrzení o rozhodném příjmu s kulatým razítkem daňového poradce, které může být využito jako důkaz o výši příjmu pro stanovení výživného u soudu, a dále také jako rozhodující prostředek pro uzavření dohody o výživném mezi rodiči, či v rámci mediace.

WordPress Pricing Table Plugin