Články na téma výživné

Krizová linka pro mámy a táty

LINKA DŮVĚRY tu je a funguje, teď bude i KRIZOVÁ LINKA PRO MÁMY A TÁTY. Když se Vám život obrátí vzhůru nohama, Vy nevíte, kudy kam a děti Vás stále potřebují, bude tu již od […]

Chcete dostat 15 204 Kč?

Můžete dostat ale i více – 34 608 Kč nebo 58 812 Kč. To je slušná částka, že? Její výše záleží na tom, kolik máte dětí ve společně hospodařící domácnosti (1 dítě, 2 děti, 3 děti…). Musíte […]

Společné návrhy rodičů – VZORY

Vhodné společné návrhy rodičů k úpravě výživy a péče Společný návrh rodičů na zahájení řízení ve věci péče a výživy nezletilých dětí za manželství a po rozvodu Společný návrh rodičů na zahájení řízení ve věci […]

Cochem pohledem Markéty Novákové

Podívejte se na vzkaz Markéty Novákové z www.cochem.cz pro https://vyzivne.com/vyzivne-com-v-poslanecke-snemovne/

Výživné.com v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR

Na semináři v Poslanecké sněmovně s názvem “Zálohované výživné – dobré řešení, nebo krok zpět?” pořádaném Olgou Richterovou (místopředsedkyní výboru pro sociální politiku) a  Tomášem Zdechovským (poslancem Evropského parlamentu) budu prezentovat problematiku stanovení výživného a nejčastější chyby. Detaily […]

Exekuce – Zaměstnanci a zaměstnavatelé

Exekuce na rodiče zaměstnance Přestože nezaměstnanost je minimální, narůstá v ČR počet exekucí. Pole informací Exekutorské komory je každou hodinu zahájeno 75 exekucí a každý dlužník má v průměru 5,4 exekucí. Celkově se vymáhá 332,6 mld. Kč. Dluh na […]

Výživné

Výživné (vyživovací povinnost, laicky alimenty) je zákonem daná vzájemná povinnost výživy rodičů a dětí a manželů mezi sebou navzájem. Nejčastěji se s výživným (alimenty) setkáváme při rozchodu či rozvodu rodičů s dětmi. Povinnost výživy je zákonem dána oběma rodičům (nikoliv jen otci) a slouží k pokrytí odůvodněných potřeb dítěte a k rozvoji jeho potenciálu. Pro stanovení výše výživného je vedle odůvodněných potřeb dítěte důležitý čistý měsíční PŘÍJEM rodičů. Nejen nevhodnou argumentací či nesprávným tvrzením o výši příjmu a majetku (např. zaměňování hrubého a čistého příjmu) se výše stanoveného výživného může blížit či dokonce i převyšovat čistý měsíční příjem osoby k platbě povinné. Dle analýzy Ministerstva spravedlnosti může být výživné nastavováno jak velmi benevolentně (v řádech desítek korun měsíčně), tak i velmi striktně (v řádech desítek tisíc korun měsíčně). Jak tomu bude u Vás? Jste připraveni na podání klíčových informací?  A co argumentace ke zvýšení výživného, k příjmům a majetku Vašemu či protistrany, anebo argumentace ke snížení výživného? 
Máte představu o výši výživného? Rodiče v tuto chvíli mají omezené nástroje pro stanovení výživného - doporučující tabulka výživného nebo třetinová metoda. Ne vždy je však lze použít. Máme tu nástroj pro rodiče, nazvali jsme jej Nová kalkulačku výživného - zdarma podrobný výpočet výživného při každém rozdělení péče, zohlednění rozsahu péče o dítě, náklady na dopravu a další užitečné informace. Nová kalkulačka výživného 2018 pomáhá rodičům se na výživném na dítě dohodnout.

POZOR! Advokát je na jednání připraven po právní stránce. I Vy byste se měli připravit na jednání soudu / OSPODu / mediaci. Nepodceňujte proto přípravu a argumentaci pro správnou výši Vašich příjmů

Veronika Mindlová

Daňový poradce a specialista na výživné

Jsem specialista na rodinnou problematiku a nabízím poradenství v oblasti výživného.

Mám praxi ve finanční a daňové oblasti více jak 10 let a 5 let se specializuji na oblast výživného. Publikuji v odborných časopisech, lektoruji několik seminářů pro státní i soukromý sektor a mám zkušenosti ze soudního prostředí.

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE), Fakultu financí a účetnictví a fakultu mezinárodních vztahů se zaměřením na daně a finanční kontrolu. Působila jsem jako asistent daňového poradce a následně jako daňový poradce ve dvou největších poradenských společnostech – Ernst & Young, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Podle zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, mám oprávnění vykonávat daňové poradenství jako daňový poradce č. 4543.

Vzdělávací a publikační činnost

  • Lektor kurzů na Justiční akademii, České advokátní komoře, ANAG

Přednášející a vystupující na konferencích k otázkám výživného v Poslanecké sněmovně – Ústavně právním výboru

Vystupující a přednášející na konferencích a workshopech k rodinné problematice

  • Soukromé právo č. 6/2018 - 6. ročník, Mindlová, V.: Samoživitelé, jejich skupiny a jejich možnosti, str. 22 – 26, ISSN 2533-4239

Článek rozděluje samoživitele do několika skupin. Upozorňuje tak na problémy samoživitelů, které se však týkají daleko většího počtu rodičů, než jen nejčastěji mediálně vykreslené skupiny matek samoživitelek.

  • Právo a rodina č. 2/2018 – 20. ročník, Mindlová, V.: Doporučené tabulky pro výpočet výživného z pohledu ekonoma, str. 12 – 18, ISSN 1212-866X

Článek se zabývá problematikou stanovování výživného podle doporučené tabulky MSp. Upozorňuje na problematické přerozdělení příjmu v domácnosti před a po rozchodu rodičů, které může mít zcela zásadní vliv na dlouhodobou platební morálku a stabilitu výživného.

  • Právo a rodina č. 7/2017 – 19. ročník, Mindlová, V.: Příjem, který není předmětem daně z příjmů z pohledu soudu při stanovování čistého příjmu pro výpočet výživného, str. 16 – 22, ISSN 1212-866X

Článek upozorňuje na problematiku příjmů osvobozených od daně z příjmu, nebo těch, které nejsou předmětem této daně v kontextu možností a schopností rodiče při stanovování jeho rozhodného příjmu. Zejména se zabývá cestovními náhradami v podobě jízdného, stravného a zahraničního stravného.

  • Právo a rodina č. 3/2017 – 19. ročník, Mindlová, V.: Přispěje trest odnětí svobody za zanedbaní výživy k nápravě povinného? (1.) str. 19 – 24, ISSN 1212-866X
  • Právo a rodina č. 4/2017 – 19. ročník, Mindlová, V.: Přispěje trest odnětí svobody za zanedbaní výživy k nápravě povinného? (2.) str. 19 – 21, ISSN 1212-866X

Článek rozebírá jednotlivé skupiny neplatičů výživného (částečných, nebo plných), jejich motivaci k platbě. Upozorňuje na míru nezaměstnanosti ve výkonu trestu stejně jako na možnosti a schopnosti odsouzeného k úhradám výživného. V tomto případě se obdržený příjem rozděluje podle předem jasných pravidel Vyhlášky MSp č. 10/2000 Sb. V případě výkonu trestu tak lze vypočítat maximální odvod na výživné 1 405 Kč z hrubého průměrného příjmu pro rok 2015, který činil 3 758 Kč.

  • Rodinné listy č. 9/2017 – 6. ročník, Mindlová, V.: DPH není nikdy součástí disponibilního příjmu rodiče, str. 13 – 14, ISSN 1805-0824

Článek se zabývá problematikou DPH povinnosti, případně vratky DPH a finančním zobrazením v příjmové stránce rodiče a v rozhodném příjmu pro stanovení výživného.

Odbornosti a členství

Daňový poradce

Zakladatelka iniciativy Reverzní výživné

Právo a rodina

Autorka mnoha odborných článků k výživnému a správného zjišťování rozhodného příjmu v časopisech Právo  a rodina a Rodinné listy

Lektorka kurzů pro OSPOD, Justiční akademii, Českou advokátní komoru i soukromý sektor

Reference klientů

Slávek S.

Chtěl bych  poděkovat za skvělou přípravu k dnešnímu soudu. Stejně tak za schopnost klidnit mé emoce, ale holt takový jsem a věci, které nejsou správně mám problém akceptovat.

Jiří Trnka

Chtěl bych vyzdvihnout férový přístup při zpracovávání zprávy a pečlivost při sbírání důkazů. Dále jsem byl velmi potěšen lidským přístupem, neboť ten z rodičů, koho drtí soudy není v lehké situaci.

Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

Tak precizně zpracované podklady jsem ještě nikdy neviděla. Takové důkazy bych ráda soudu předkládala častěji. S přispěním Vaší zprávy se rodiče dohodli a já doufám, že soud dohodu schválí. Musím říci, že díky tomuto dokumentu od Vás půjdu k soudu s větší jistotou.

http://www.ak-sigmundova.cz/