Úvod

Naše webináře

Zúčastněte se našich webinářů

Výživné v rodinné mediaci I. se zaměřuje na pravidla po nastavení péče a výživného z pohledu dítěte, nastavení výživného a vymáhání výživného exekučně. Zabývat se budeme i stanovením výživného s odhalením know-how postupu pro nastavení výživného na manžela/ku a rozvedeného manžela/ku. Posluchač získá pro praxi malý tahák!
Výživné v rodinné mediaci II. se zaměřuje na pravidla po nastavení péče, výživy a výživným tentokráte z pohledu rodičů. Zabývat se budeme různými typy příjmů, jejich skrýváním a v detailu se zaměříme na příjmy ze zaměstnání a samostatné ekonomické činnosti (OSVČ). Posluchač získá pro praxi malý tahák!
Webinář navazuje na webináře Výživné v rodinné mediaci I. & II. a ukotvuje získané informace do praxe. Jeho cílem je vybavit mediátora (ale i advokáta) vhodnými argumenty a nadhledem pro dlouhodobě stabilní dohody rodičů. Posluchač získá pro praxi malý tahák!

MŮŽEME VÁM NABÍDNOUT

Služby pro rodiče, advokáty i OSPOD

Rodiče

Včasná konzultace ušetří nejen finance, ale i roky v soudním sporu.
01

Advokáti

Výsledek soudního řízení a spokojenost klienta s prací advokáta zavisí na přípravě.
01

Ospod

Akreditované školení od MŠMT v problematice výživného.
01

Ing. Veronika Mindlová

Pár slov o výživném

Výživné (vyživovací povinnost, laicky alimenty) je zákonem daná vzájemná povinnost výživy rodičů a dětí a manželů mezi sebou navzájem. Nejčastěji se s výživným (alimenty) setkáváme při rozchodu či rozvodu rodičů s dětmi. Povinnost výživy je zákonem dána oběma rodičům (nikoliv jen otci) a slouží k pokrytí odůvodněných potřeb dítěte a k rozvoji jeho potenciálu. Pro stanovení výše výživného je vedle odůvodněných potřeb dítěte důležitý čistý měsíční PŘÍJEM rodičů.

2500 +

Průměrná návštěvnost webu měsíčně

20 %

Nárůst návštěvnosti každý měsíc

1

Pár slov o mně

Ing. Veronika Mindlová

Jsem specialista na rodinnou problematiku a nabízím poradenství v oblasti výživného.

Mám praxi ve finanční a daňové oblasti více jak 10 let a 5 let se specializuji na oblast výživného. Publikuji v odborných časopisech, lektoruji několik seminářů pro státní i soukromý sektor a mám zkušenosti ze soudního prostředí.

Podle zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, mám oprávnění vykonávat daňové poradenství jako daňový poradce č. 4543.