Články na téma výživné

Analýza rozsudků

Jakub Drápal z pražské právnické fakulty analyzoval trestní rozsudky za více než dvacet let a mimo jiné zkoumal, nakolik se rozhodování soudců liší a proč. Na všech 86 okresních soudech zkoumal ukládání trestů za trestné […]

Stanovení výživného – hledisko srovnatelné životní úrovně

Výživné je nástroj, kterým má být dítěti zajištěna srovnatelná životní úroveň s jeho rodiči. Při péči jednoho rodiče platí výživné vždy jen druhý nepečující rodič (se stykem běžným nebo rozšířeným), při střídavé péči (symetrické i asymetrické, tj. v rozsahu „rozšířeného styku“) […]

Krizová linka pro mámy a táty

LINKA DŮVĚRY tu je a funguje, teď bude i KRIZOVÁ LINKA PRO MÁMY A TÁTY. Když se Vám život obrátí vzhůru nohama, Vy nevíte, kudy kam a děti Vás stále potřebují, bude tu již od […]

Školka nebo škola v přírodě – příspěvek až 1000 Kč

Blíží se doba pobytů na školkách a školách v přírodě. Rodinný rozpočet je napnutý a prostředky se těžko hledají nejen osamělým rodičům (samoživitelům). Pokud máte tento problém, nebo pokud Vám 1 000 Kč stojí za vyplnění […]

Výživné – efektivní nástroj řešení rodičovských konfliktů

Rádi bychom upozornili na nedávno pořádanou konferenci „Efektivní řešení rodičovských sporů“, kde měla možnost vystoupit i Ing. Veronika Mindlová se svým příspěvkem „Výživné – efektivní nástroj řešení rodičovských konfliktů“. Vystupující řešili otázky mimo výživné. Program […]

Krizová linka pro mámy a táty

LINKA DŮVĚRY tu je a funguje, teď bude i KRIZOVÁ LINKA PRO MÁMY A TÁTY. Když se Vám život obrátí vzhůru nohama, Vy nevíte, kudy kam a děti Vás stále potřebují, bude tu již od […]

Výživné

Výživné (vyživovací povinnost, laicky alimenty) je zákonem daná vzájemná povinnost výživy rodičů a dětí a manželů mezi sebou navzájem. Nejčastěji se s výživným (alimenty) setkáváme při rozchodu či rozvodu rodičů s dětmi. Povinnost výživy je zákonem dána oběma rodičům (nikoliv jen otci) a slouží k pokrytí odůvodněných potřeb dítěte a k rozvoji jeho potenciálu. Pro stanovení výše výživného je vedle odůvodněných potřeb dítěte důležitý čistý měsíční PŘÍJEM rodičů. Nejen nevhodnou argumentací či nesprávným tvrzením o výši příjmu a majetku (např. zaměňování hrubého a čistého příjmu) se výše stanoveného výživného může blížit či dokonce i převyšovat čistý měsíční příjem osoby k platbě povinné. Dle analýzy Ministerstva spravedlnosti může být výživné nastavováno jak velmi benevolentně (v řádech desítek korun měsíčně), tak i velmi striktně (v řádech desítek tisíc korun měsíčně). Jak tomu bude u Vás? Jste připraveni na podání klíčových informací?  A co argumentace ke zvýšení výživného, k příjmům a majetku Vašemu či protistrany, anebo argumentace ke snížení výživného? 
Máte představu o výši výživného? Rodiče v tuto chvíli mají omezené nástroje pro stanovení výživného - doporučující tabulka výživného nebo třetinová metoda. Ne vždy je však lze použít. Máme tu nástroj pro rodiče, nazvali jsme jej Nová kalkulačku výživného - zdarma podrobný výpočet výživného při každém rozdělení péče, zohlednění rozsahu péče o dítě, náklady na dopravu a další užitečné informace. Nová kalkulačka výživného 2018 pomáhá rodičům se na výživném na dítě dohodnout.

POZOR! Advokát je na jednání připraven po právní stránce. I Vy byste se měli připravit na jednání soudu / OSPODu / mediaci. Nepodceňujte proto přípravu a argumentaci pro správnou výši Vašich příjmů

Veronika Mindlová

Daňový poradce a specialista na výživné

Jsem specialista na rodinnou problematiku a nabízím poradenství v oblasti výživného.

Mám praxi ve finanční a daňové oblasti více jak 10 let a 5 let se specializuji na oblast výživného. Publikuji v odborných časopisech, lektoruji několik seminářů pro státní i soukromý sektor a mám zkušenosti ze soudního prostředí.

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE), Fakultu financí a účetnictví a fakultu mezinárodních vztahů se zaměřením na daně a finanční kontrolu. Působila jsem jako asistent daňového poradce a následně jako daňový poradce ve dvou největších poradenských společnostech – Ernst & Young, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Podle zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, mám oprávnění vykonávat daňové poradenství jako daňový poradce č. 4543.

Vzdělávací a publikační činnost

  • Lektor kurzů na Justiční akademii, České advokátní komoře, ANAG

  Přednášející a vystupující na konferencích k otázkám výživného v Poslanecké sněmovně – Ústavně právním výboru

  Vystupující a přednášející na konferencích a workshopech k rodinné problematice

  • Soukromé právo č. 6/2018 - 6. ročník, Mindlová, V.: Samoživitelé, jejich skupiny a jejich možnosti, str. 22 – 26, ISSN 2533-4239

  Článek rozděluje samoživitele do několika skupin. Upozorňuje tak na problémy samoživitelů, které se však týkají daleko většího počtu rodičů, než jen nejčastěji mediálně vykreslené skupiny matek samoživitelek.

  • Právo a rodina č. 2/2018 – 20. ročník, Mindlová, V.: Doporučené tabulky pro výpočet výživného z pohledu ekonoma, str. 12 – 18, ISSN 1212-866X

  Článek se zabývá problematikou stanovování výživného podle doporučené tabulky MSp. Upozorňuje na problematické přerozdělení příjmu v domácnosti před a po rozchodu rodičů, které může mít zcela zásadní vliv na dlouhodobou platební morálku a stabilitu výživného.

  • Právo a rodina č. 7/2017 – 19. ročník, Mindlová, V.: Příjem, který není předmětem daně z příjmů z pohledu soudu při stanovování čistého příjmu pro výpočet výživného, str. 16 – 22, ISSN 1212-866X

  Článek upozorňuje na problematiku příjmů osvobozených od daně z příjmu, nebo těch, které nejsou předmětem této daně v kontextu možností a schopností rodiče při stanovování jeho rozhodného příjmu. Zejména se zabývá cestovními náhradami v podobě jízdného, stravného a zahraničního stravného.

  • Právo a rodina č. 3/2017 – 19. ročník, Mindlová, V.: Přispěje trest odnětí svobody za zanedbaní výživy k nápravě povinného? (1.) str. 19 – 24, ISSN 1212-866X
  • Právo a rodina č. 4/2017 – 19. ročník, Mindlová, V.: Přispěje trest odnětí svobody za zanedbaní výživy k nápravě povinného? (2.) str. 19 – 21, ISSN 1212-866X

  Článek rozebírá jednotlivé skupiny neplatičů výživného (částečných, nebo plných), jejich motivaci k platbě. Upozorňuje na míru nezaměstnanosti ve výkonu trestu stejně jako na možnosti a schopnosti odsouzeného k úhradám výživného. V tomto případě se obdržený příjem rozděluje podle předem jasných pravidel Vyhlášky MSp č. 10/2000 Sb. V případě výkonu trestu tak lze vypočítat maximální odvod na výživné 1 405 Kč z hrubého průměrného příjmu pro rok 2015, který činil 3 758 Kč.

  • Rodinné listy č. 9/2017 – 6. ročník, Mindlová, V.: DPH není nikdy součástí disponibilního příjmu rodiče, str. 13 – 14, ISSN 1805-0824

  Článek se zabývá problematikou DPH povinnosti, případně vratky DPH a finančním zobrazením v příjmové stránce rodiče a v rozhodném příjmu pro stanovení výživného.

  • Soukromé právo č. 11/2018 - 6. ročník, Mindlová, V.: Srovnatelná životní úroveň při výpočtu výživného, str. 14 – 19, ISSN 2533-4239.

  Občanský zákoník říká, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní jeho rodičů. Současně má toto hledisko předcházet hle­disku odůvodněných potřeb dítěte. (§915 odst. 1) Tento článek nabízí možnou metodologii výpočtu srovnatelné životní úrovně dítěte a jeho rodičů.

Odbornosti a členství

Daňový poradce

Zakladatelka iniciativy Reverzní výživné

Právo a rodina

Autorka mnoha odborných článků k výživnému a správného zjišťování rozhodného příjmu v časopisech Právo  a rodina a Rodinné listy

Lektorka kurzů pro OSPOD, Justiční akademii, Českou advokátní komoru i soukromý sektor

Reference klientů

Slávek S.

Chtěl bych  poděkovat za skvělou přípravu k dnešnímu soudu. Stejně tak za schopnost klidnit mé emoce, ale holt takový jsem a věci, které nejsou správně mám problém akceptovat.

Jiří Trnka

Chtěl bych vyzdvihnout férový přístup při zpracovávání zprávy a pečlivost při sbírání důkazů. Dále jsem byl velmi potěšen lidským přístupem, neboť ten z rodičů, koho drtí soudy není v lehké situaci.

Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

Tak precizně zpracované podklady jsem ještě nikdy neviděla. Takové důkazy bych ráda soudu předkládala častěji. S přispěním Vaší zprávy se rodiče dohodli a já doufám, že soud dohodu schválí. Musím říci, že díky tomuto dokumentu od Vás půjdu k soudu s větší jistotou.

http://www.ak-sigmundova.cz/