Úvod

Naše semináře

Zúčastněte se našich seminářů

Seminář je rozdělen do šesti modulů, ve kterých zkoumá a navrhuje možné cesty pro hledání nejlepšího zájmu dítěte z pohledu materiálního zabezpečení, když rodiče nežijí spolu (zejména při rozchodu rodičů). Reaguje na současné trendy v oblasti péče a výživy, poukazuje na související aktuální judikaturu, opomíjené nepřímé dopady na děti a správné zacházení s daňovými úlevami. Posluchači se seznámí s daňovými souvislostmi (slevami na dani, odpočty od základu daně a daňovým zvýhodněním na vyživované dítě), které jim vytvoří další možnosti pro uspořádání péče a výživy nezletilých dětí. Posluchači si doplní a ukotví související ekonomické znalosti pro nastavení výživy a výživného v dohodách rodičů a argumentaci práci a spolupráci s nimi.

Seminář je určen pro advokáty, mediátory, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, rodinné mentory a kouče a další pomocné profese.

MŮŽEME VÁM NABÍDNOUT

Služby pro rodiče, advokáty i OSPOD

Rodiče

Včasná konzultace ušetří nejen finance, ale i roky v soudním sporu.
01

Advokáti

Výsledek soudního řízení a spokojenost klienta s prací advokáta zavisí na přípravě.
01

Ospod

Akreditované školení od MŠMT v problematice výživného.
01

Ing. Veronika Mindlová

Pár slov o výživném

Výživné (vyživovací povinnost, laicky alimenty) je zákonem daná vzájemná povinnost výživy rodičů a dětí a manželů mezi sebou navzájem. Nejčastěji se s výživným (alimenty) setkáváme při rozchodu či rozvodu rodičů s dětmi. Povinnost výživy je zákonem dána oběma rodičům (nikoliv jen otci) a slouží k pokrytí odůvodněných potřeb dítěte a k rozvoji jeho potenciálu. Pro stanovení výše výživného je vedle odůvodněných potřeb dítěte důležitý čistý měsíční PŘÍJEM rodičů.

2500 +

Průměrná návštěvnost webu měsíčně

20 %

Nárůst návštěvnosti každý měsíc

1

Pár slov o mně

Ing. Veronika Mindlová

Jsem specialista na rodinnou problematiku a nabízím poradenství v oblasti výživného.

Mám praxi ve finanční a daňové oblasti více jak 10 let a 5 let se specializuji na oblast výživného. Publikuji v odborných časopisech, lektoruji několik seminářů pro státní i soukromý sektor a mám zkušenosti ze soudního prostředí.

Podle zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, mám oprávnění vykonávat daňové poradenství jako daňový poradce č. 4543.