Analýza rozsudků

Jakub Drápal z pražské právnické fakulty analyzoval trestní rozsudky za více než dvacet let a mimo jiné zkoumal, nakolik se rozhodování soudců liší a proč.

Na všech 86 okresních soudech zkoumal ukládání trestů za trestné činy neplacení alimentů, opakovanou krádež a řízení po zákazu. Jsou to ty nejběžnější trestné činy, s nimiž se občan i soudce setkávají nejčastěji.

“Tlak na rychlost řízení hraje roli určitě. Dnes je to vlastně jediný ukazatel, kterým se hodnotí práce soudce. Soudci jsou nuceni rozhodovat co nejrychleji, často proto rozhodují trestním příkazem. 

Samotného mě překvapilo, do jaké míry se na okresních soudech trestní příkazy používají. Jeden z výzkumů naznačil, že když se jich užívá více, je ukládáno méně nepodmíněných trestů odnětí svobody. Trestním příkazem totiž nelze uložit nepodmíněný trest. Takže soudce uloží mírnější trest v tomto zkráceném řízení výměnou za to, že to bude rychleji vyřešené.” 

Více se dozvíte v příspěvku … https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pravnik-jakub-drapal-soudci-tresty-evropa-rozhodovani-soudcu.A190227_124044_domaci_kuce

One thought on “Analýza rozsudků

  1. Aha … chápu že rychlost je asi “prémiový ukazatel” soudce, jenže … copak si z našich daní platíme drahé soudce na to, aby dělali nějaké “výměny”? Jak se, prosím, takové čachrování a skořápky s paragrafy promítně do důvěryhodnosti, nestrannosti, spravedlivosti, přezkoumatelnosti a transparentnosti rozhodování soudu ve věci samé z meritorní stránky?

    Jak náš stát, prosím, naplňuje svou povinnost zajistit nám, občanům (všem) poctivou, nezávislou, nestrannou a hlavně SPRAVEDLIVOU ochranu našich práv když namísto za spravedlivost, poctivost a důvěryhodnost rozhodování hodnotí své soudce jen za pouhou “rychlost vyřízení”?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *