Blog

Jak požádat o ošetřovné a kolik dostanete?

Kolik dostanete ošetřovné?

Pro zjednodušení vycházejme z hrubé měsíční mzdy za posledních 12 měs.

Výše ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru
Hrubá měsíční mzda  Redukovaný denní vyměřovací základ (DVZ) 60% redukovaného DVZ Ošetřovné
za měsíc / 30 dnů
1 14 000 Kč 415 Kč 249 Kč 7 470 Kč
2 16 000 Kč 474 Kč 285 Kč 8 550 Kč
3 18 000 Kč 533 Kč 320 Kč 9 600 Kč
4 20 000 Kč 592 Kč 356 Kč 10 680 Kč
5 22 000 Kč 651 Kč 391 Kč 11 730 Kč
6 24 000 Kč 711 Kč 427 Kč 12 810 Kč
7 26 000 Kč 770 Kč 462 Kč 13 860 Kč
8 28 000 Kč 829 Kč 498 Kč 14 940 Kč
9 30 000 Kč 888 Kč 533 Kč 15 990 Kč
10 32 000 Kč 947 Kč 569 Kč 17 070 Kč
11 34 000 Kč 1 007 Kč 605 Kč 18 150 Kč
12 36 000 Kč 1 059 Kč 636 Kč 19 080 Kč
13 38 000 Kč 1 099 Kč 660 Kč 19 800 Kč
14 40 000 Kč 1 138 Kč 683 Kč 20 490 Kč

FORMULÁŘ

https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/ZOPPD.pdf

Aby k výplatě ošetřovného došlo, je třeba požádat školy/dětské zařízení a zařízení určené pro péči o závislé osoby o vystavení formuláře „Žádosti o ošetřovné při péči“.  Zařízení vyplní část A) a poštou nebo i jen emailem Vám formulář zašlou.

RODIČE

Rodiče vyplní a podepíšou ve formuláři část B) a předají (poštou, osobně, elektronicky – fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli.

Vždy po skončení kalendářního měsíce předají zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečovali o dítě. Pro tentokrát je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující rodič také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

Důležité!

  1. Střídavá a společná péče – rodiče se na ošetřovném mohou střídat podle jejich nastavení případně potřeby. Nárokovat za 1 měsíc mohou v součtu vždy jen daný počet dní v měsíci.
  2. Výlučná péče a styk – Není zcela jasné. Existuje ale rozhodnutí Nejvyššího soudu a Krajského soudu, kterým bylo ošetřovné při nemoci přiřknuto i nepečujícímu rodiči.
  3. Víkendy – Ošetřovné se vyplácí i za víkendy nebo jen pracovní dny.
  4. Rodičovská – Jestliže má rodina dvě děti může na jedno matka pobírá rodičovský příspěvek a na druhé otec pobírat ošetřovné.
  5. Více dětí – Pečující rodič může v rámci jedné domácnosti získat jen jednu dávku, bez ohledu na to, kolik dětí živí.
  6. 13 let – Nároku na ošetřovné bude vyplaceno naposledy za den před 13. narozeninami dítěte.
  7. Bez zaměstnání – Nárok na ošetřovné mají pouze zaměstnanci, za které platí zaměstnavatel pojistné na nemocenské pojištění.
  8. Práce na DPP či DPČ – Pracovníci na dohodu nemají nárok na ošetřovné.
  9. Babička, přítel/druh – O ošetřovné může požádat kterákoli jiná osoba než rodiče, pokud bydlí s dítětem ve společné domácnosti a má účast na nemocenském pojištění (zaměstnání, ne z dohody).
  10. Porucha autistického spektra – Nárok na ošetřovné mají pečující, kteří se z důvodu uzavření školy nebo zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne