Blog

OČKOVÁNÍ DĚTÍ A POSTUPY PRO RODIČE, KTEŘÍ SPOLU NEŽIJÍ

Volá naštvaný klient, že mu rodič předal dítě (nedávno 12 let) s informací, že jejich společné dítě je právě po druhé dávce očkování. Dítě bylo zmatené, očkování ani nechtělo. Těšilo se na dlouhodobě naplánovanou akci. Místo toho zůstalo s rodičem v horečkách doma.

V tomto případě nejde o to, že rodič kvůli stavu dítěte musel narychlo změnit program. Jde o to, že ŽÁDNÝ RODIČ BY BEZ SOUHLASU DRUHÉHO RODIČE, NEBO ROZHODNUTÍ SOUDU DÍTĚ NECHAT OČKOVAT NEMĚL. Vliv režimu péče nehraje roli! Autonomní rozhodování rodičů, kteří mají děti v péči, může vést například ke změně režimu péče.

Do toho, jestli se nechat očkovat nebo ne, má právo vedle rodičů od určitého věku mluvit i samo dítě.

Jak správně postupovat v daném případě může poskytnout Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 15/2021 ze dne 24.11.2021 k očkování nezletilých dětí proti Covid-19:

  1. S ohledem na celospolečenskou debatu o očkování není očkování dětí proti Covid-19 běžným léčebným zákrokem, proto se na něm rodiče dítěte musejí shodnout bez ohledu na soudní rozhodnutí o svěření dítěte nebo rodičovskou dohodu o péči o nezletilé dítě.
  2. Pokud jeden rodič očkovat dítě chce a druhý nikoliv, pak je třeba se obrátit na soud, aby rodičovský spor rozhodl.
  3. Jak soud rozhodne, nelze předem odhadnout, neboť očkování není povinné. Soud bude v každém jednotlivém případě posuzovat individuálně zdravotní stav dítěte, informace o vakcíně a argumenty obou rodičů.
  4. Má-li rodič obavu, že druhý rodič nechá dítě naočkovat bez jeho souhlasu, lze podat návrh na vydání předběžného opatření, kterým soud zakáže druhému rodiči do skončení soudního sporu dítě naočkovat.
  5. Je-li dítě schopno formulovat, pak jej rodiče musejí do svého vyjednávání zahrnout a jeho názor vzít v úvahu.
  6. Unie rodinných advokátů je přesvědčena, že dohoda je vždycky lepší než soud, proto v každém případě doporučuje rodičům vyjednávat.