Blog

Stanovení výživného – hledisko srovnatelné životní úrovně

Výživné je nástroj, kterým má být dítěti zajištěna srovnatelná životní úroveň s jeho rodiči. Při péči jednoho rodiče platí výživné vždy jen druhý nepečující rodič (se stykem běžným nebo rozšířeným), při střídavé péči (symetrické i asymetrické, tj. v rozsahu „rozšířeného styku“) bývá výživné stanoveno oběma rodičům a při společné péči není výživné stanoveno nikomu.

Výše výživného, jeho snížení i zvýšení má svá pravidla. Primární na nejdůležitější pro dítě by měl být dostatečný kontakt s oběma rodiči. Neplacením výživného dochází k přenesení rodičovské odpovědnosti na druhého rodiče, respektive na společnost (zálohové výživné). Je však třeba upozornit, že v některých případech je neplacení výživného a ztráta zájmu o kontakt s dítětem důsledkem překvapeně jiným.

Více zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/stanoveni-vyzivneho-hledisko-srovnatelne-zivotni-urovne-109847.html