Blog

Covidové dopady 2020 – výživné, exekuce a další problémy některých samoživitelů

Výživné v době covidové s nespočet omezeními a nařízeními stupňuje problémy a vyhrocuje situace v mnohých domácnostech. Neplacení výživného není jen problém nezodpovědných rodičů. Stále častěji a snadněji se zneužívá status „samoživitel“. Náhradní výživné je možno vymáhat jen v případě, že na neplatícího rodiče je podána exekuce. Insolvence a výživné – v případě žádosti o oddlužení bývá běžné výživné i dlužné výživné povinnému rodiči strháváno, a deponováno do doby schválení oddlužení. K oprávněnému rodiči a dítěti se tak nemusí výživné dlouhé měsíce dostat. Současně z nezabavitelného minima, které zbude (ne)platícímu rodiči, mají být uhrazeny potřeby jeho, na něm závislých osob a jeho dalších dětí. Pokud je rodiči vymáháno výživné na děti, které má svěřeny do střídavé péče, nebo je má v režimu (rozšířeného) styku, není s jejich základními potřebami u tohoto rodiče v nezabavitelném minimu počítáno. Výživné stanovené na dvě děti však může dosahovat, nebo i převyšovat Váš čistý měsíční příjem. Pokud jste nízkopříjmový, je to pochopitelné, protože děti mají své potřeby. Co když je ale Váš příjem, vysokopříjmový? Co když během dospívání dětí má přejít majetek skrze výživné doslova od jednoho rodiče k druhému? Některá rozhodnutí tak z ekonomického hlediska mohou laickou veřejnost až šokovat. Důležitá je tak nejen připravenost advokátů, ale i rodičů a defacto celoživotní hledání smíru se svým ex. Soudy nejsou všemocné a nastupují v situaci, kdy se rodiče nejsou schopni domluvit sami.

Zajímají Vás témata jako je výživné na děti, exekuce na výživné, náhradní výživné při neplacení výživného, nebo hledáte nástroje na řešení problémů samoživitelů? Odpovědi a inspiraci můžete hledat v právě vyšlém článku „Covidové dopady 2020 – výživné, exekuce a další problémy tzv. samoživitelů“ v časopise Soukromé právo, 2/2021, IX. Ročník.

soukromepravo