Příspěvky autora: klient

Máte malé děti. Na rodičovské „dovolené“ jste si založili živnostenský list. Zároveň máte i částečný úvazek jako zaměstnanec, abyste byli schopni vyzvednout dítě ze školky/školy, uklidit, uvařit, nakoupit, večer sednout k práci jako OSVČ. Nepobíráte žádné dávky. Jste ekonomicky samostatní, soběstační a podnikaví.

Pokud jste rodič, který má tento souběh činností zaměstnance např. HPP (hlavní pracovní poměr) s úvazkem 50 % a OSVČ, tak máte nárok POUZE na:

 • ošetřovné z části vašeho příjmu ze zaměstnání.

NIKDO rodiči nekompenzuje zbylý výpadek příjmu ve výši dalších 50 % (část připadající na OSVČ).

Pokud jste rodič a pracujete jako OSVČ máte nárok na:

 • plné ošetřovné (424 Kč/den),
 • kompenzační bonus 25 000 Kč.

Pokud jste důchodce a přivyděláváte si jako OSVČ máte nárok na:

 • na penzi,
 • kompenzační bonus 25 000 Kč,
 • ošetřovné, pokud máte dítě do 13 let svěřené do péče.

Rodiče, kteří se snaží být ekonomicky aktivní, vede současné nastavení do finančních problémů a nouze.

Kalkulačka ošetřovného zde: (nastavená na 60 % denního vyměřovacího základu, může se zvýšit od 1.4. na navrhovaných 80 %)

https://www.finance.cz/duchody-a-davky/socialni-davky/pece-o-dite/osetrovne/o-osetrovnem/

Zdroje:

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/jako-osvc-mam-narok-na-25-tisic-korun-37999

Kolik dostanete ošetřovné?

Pro zjednodušení vycházejme z hrubé měsíční mzdy za posledních 12 měs.

Výše ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru Hrubá měsíční mzda  Redukovaný denní vyměřovací základ (DVZ) 60% redukovaného DVZ Ošetřovné
za měsíc / 30 dnů 1 14 000 Kč 415 Kč 249 Kč 7 470 Kč 2 16 000 Kč 474 Kč 285 Kč 8 550 Kč 3 18 000 Kč 533 Kč 320 Kč 9 600 Kč 4 20 000 Kč 592 Kč 356 Kč 10 680 Kč 5 22 000 Kč 651 Kč 391 Kč 11 730 Kč 6 24 000 Kč 711 Kč 427 Kč 12 810 Kč 7 26 000 Kč 770 Kč 462 Kč 13 860 Kč 8 28 000 Kč 829 Kč 498 Kč 14 940 Kč 9 30 000 Kč 888 Kč 533 Kč 15 990 Kč 10 32 000 Kč 947 Kč 569 Kč 17 070 Kč 11 34 000 Kč 1 007 Kč 605 Kč 18 150 Kč 12 36 000 Kč 1 059 Kč 636 Kč 19 080 Kč 13 38 000 Kč 1 099 Kč 660 Kč 19 800 Kč 14 40 000 Kč 1 138 Kč 683 Kč 20 490 Kč

FORMULÁŘ

https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/ZOPPD.pdf

Aby k výplatě ošetřovného došlo, je třeba požádat školy/dětské zařízení a zařízení určené pro péči o závislé osoby o vystavení formuláře „Žádosti o ošetřovné při péči“.  Zařízení vyplní část A) a poštou nebo i jen emailem Vám formulář zašlou.

RODIČE

Rodiče vyplní a podepíšou ve formuláři část B) a předají (poštou, osobně, elektronicky – fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli.

Vždy po skončení kalendářního měsíce předají zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečovali o dítě. Pro tentokrát je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující rodič také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

Důležité!

 1. Střídavá a společná péče – rodiče se na ošetřovném mohou střídat podle jejich nastavení případně potřeby. Nárokovat za 1 měsíc mohou v součtu vždy jen daný počet dní v měsíci.
 2. Výlučná péče a styk – Není zcela jasné. Existuje ale rozhodnutí Nejvyššího soudu a Krajského soudu, kterým bylo ošetřovné při nemoci přiřknuto i nepečujícímu rodiči.
 3. Víkendy – Ošetřovné se vyplácí i za víkendy nebo jen pracovní dny.
 4. Rodičovská – Jestliže má rodina dvě děti může na jedno matka pobírá rodičovský příspěvek a na druhé otec pobírat ošetřovné.
 5. Více dětí – Pečující rodič může v rámci jedné domácnosti získat jen jednu dávku, bez ohledu na to, kolik dětí živí.
 6. 13 let – Nároku na ošetřovné bude vyplaceno naposledy za den před 13. narozeninami dítěte.
 7. Bez zaměstnání – Nárok na ošetřovné mají pouze zaměstnanci, za které platí zaměstnavatel pojistné na nemocenské pojištění.
 8. Práce na DPP či DPČ – Pracovníci na dohodu nemají nárok na ošetřovné.
 9. Babička, přítel/druh – O ošetřovné může požádat kterákoli jiná osoba než rodiče, pokud bydlí s dítětem ve společné domácnosti a má účast na nemocenském pojištění (zaměstnání, ne z dohody).
 10. Porucha autistického spektra – Nárok na ošetřovné mají pečující, kteří se z důvodu uzavření školy nebo zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

I při současném omezení pohybu osob byly povoleny nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými. Rodiče si tak dle rozhodnutí soudu, nebo na základě své dohody mohou děti i při současném omezení pohybu předávat.

Pravidla pro ošetřovné (OČR – ošetřování člena rodiny) jsou ale následující:

 • Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů/ 16 kalendářních dnů v případě osamělého zaměstnance;
 • Dítě musí být mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku);
 • Počátek běhu podpůrčí doby je vázán na termín, který si rodič po uzavření školy/školky individuálně určí (Ošetřovné lze čerpat od 11. 3. 2020 pro děti školou povinné a od zavření mateřské školky pro děti předškolního věku);
 • Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit a trvá 9 případně 16 kalendářních dnů, nebude-li zákonodárci rozhodnuto jinak;
 • Trvání ošetřovného (jako „omluvenka“ z práce) platí jen po dobu uzavření škol a školek, proplácena bude prozatím jen podpůrčí doba;
 • Pokud rodič o dítě osobně a celodenně nepečuje, nebo mu za daný den náleží mzda (pracuje na „home office“) nemá rodič za tento den nárok na ošetřovné; podpůrčí doba se o tyto dny neprodlužuje!
 • Pečující osobu pro Ošetřovné lze po dobu čerpání jednou změnit;
 • Na ošetřovné má nárok pečující rodič, ale za určitých okolností i ten, který nemá dítě v péči, ale v období ošetřovného v případě uzavření školy o dítě pečoval (déle než jen víkend);

Rodiče by měli spolu spolupracovat a jednat v nejlepším zájmu dítěte a jeho zabezpečení. Pokud je rodič na ošetřovném, ztrácí 40 % svého příjmu. Na druhou stranu ošetřovné je propláceno i za víkend a svátek. To kompenzuje část ztráty příjmu. Doba trvání ošetřovného je po dobu nemoci (nyní i uzavření škol a školek) proplácena jen za prvních 9 respektive 16 kalendářních dnů. Pokud rodič čerpání ošetřovného započal, nelze jej již přerušit. Pro nárok na ošetřovné za daný den je podstatné, aby daný rodič o dítě osobně pečoval. Pokud tedy dítě bude na víkend s druhým rodičem, je třeba toto uvést v „Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)“. Za dny, kdy o dítě rodič osobně nepečuje, mu ošetřovné nenáleží stejně jako za dny, kdy je na „home office“, nebo pracuje a náleží mu za tento den mzda. Tyto dny se započítávají do vyčerpaných proplácených dnů, i když za ně ošetřovné nenáleží.

Rodiče se mohou dohodnout na střídání i jinak, než je v rozhodnutí soudu. Je však třeba schody mezi rodiči a jejich potvrzení souhlasu se změnou a to ideálně písemně. Dále se mohou v čerpání ošetřovného i jednou vystřídat, pokud pečují v režimu střídavé či společné péči anebo je rodiči stanoven rozšířený styk.

V tomto období je třeba připomenou, že výživné je třeba platit v původní výši, nedohodnou-li se rodiče jinak. Pokud se dohodnou, doporučujeme dohodu nechat schválit soudem.

Přejme Vám, abyste jako rodiče byli v zájmu svého dítěte v této době racionální, finančně ideálně nastavení a hlavně zdraví!

Mám nárok na ošetřovné, když je dítěti 15 a je nemocné? – ANO

Mám nárok na ošetřovné, když je dítěti 15, při uzavření škol z důvodu karantény? – NE

Jak dlouho platí ošetřovné? Jsem samoživitelka, když máme dítě ve střídavé péči? – 16dnů/(9dnů/NE)/ANO

Máme střídavou/společnou péči, otec uplatňuje slevy na dani, můžu si já požádat o dávky? – ANO

Jsem OSVČ, mám nárok na ošetřovné? – NE (Vláda bude řešit dnes 19.3.2020)

 

Více v příspěvku níže.

Kdo je samoživitel?

Legislativní definice samoživitele podle zákona neexistuje. Pro účely různých (např. facebookových) skupin se za samoživitele považuje skoro každý. Zákon zná termíny osamělý rodič a osamělý zaměstnanec.

Osamělý rodič – nárok na dávky

Zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v § 7 definuje osamělého rodiče a podmínky, které musí být splněny, aby se stát podílel na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a při některých dalších sociálních situacích. Podle §7 odst. 7 se za osamělého rodiče  pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije v registrovaném partnerství.

Podle odst. 1 se za rodinu pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného, může být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na bydlení podle odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup.

Při střídavé péči je tedy na rodičích, aby se dohodli, se kterým z nich bude dítě považováno za společně posuzovanou osobu. Společně posuzovaná osoba pro účely nároku na dávky státní sociální podpory nesouvisí s prohlášením o společně posuzované domácnosti pro uplatnění slevy na dani a daňového zvýhodnění podle zákona o daních z příjmů.

Ošetřovné pro děti do 16 let? ANO při nemoci!, ne při karanténě a nejvýše 16 dnů (9 dnů)

Zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, definuje pro účely podpůrčí doby u ošetřovného v §40 odst. 7 osamělého zaměstnance, za kterého se pro účely ošetřovného považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství. Za osamělého zaměstnance se považuje i zaměstnanec, jehož manželka (manžel) je ve výkonu trestu odnětí svobody uloženého v trvání nejméně jednoho roku nebo ve výkonu zabezpečovací detence, nebo bylo-li zahájeno řízení o prohlášení manželky (manžela) za nezvěstnou anebo za mrtvou, a tento zaměstnanec nežije s družkou (druhem).

Podpůrčí doba u ošetřovného u osamělého zaměstnance činí oproti ostatním (9 kalendářních) nejdéle 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

Jaký je nárok na ošetřovné při uzavření škol z důvodu karantény – KORONAVIRUS? (10 let/9 dnů nebo 16 dnů pro rodiče samoživitele)

Dne 10. 3. 2020 bylo rozhodnuto o dočasném zákazu výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách a následně bylo zřizovateli rozhodnuto o uzavření mateřských škol. Rodič – zaměstnanec má nárok na ošetřovné, když musí zůstat s dětmi doma a pečovat o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy či školky. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.

Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, doplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat jej zaměstnavateli e-mailem. Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.

Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. 

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Vznikne nárok na ošetřovné OSVČ (Osobě samostatně výdělečně činné)?

U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.

AKTUÁLNĚ bude Vláda (dnes čt. 19.3.2020) jednat o nároku na ošetřovné i pro OSVČ. Kdy je v návrhu pro OSVČ denní vyměřovací základ pro ošetřovné 424 Kč. Ošetřovné je pro zaměstnance ve výši 60 % ze základu platu. Pro OSVČ je návrh, že by rodič dostal 424 Kč za každý den. Peníze by měly jít z programu MPO Záruka COVID, na němž resort pracuje.

Zdroje:

Zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/osetrovne-pro-osvc-schvalime-ve-ctvrtek-slibuje-havlicek-40317152

https://www.mpsv.cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9

https://www.cssz.cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Svobodný rodič, rozvedený či rozešlý rodič, začíná připravovat daňové přiznání či roční zúčtování za rok 2019, a Prohlášení poplatníka na aktuální rok 2020. Pokud si chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované děti či slevu za umístění, potřebuje vždy potvrzení druhého z rodičů, že ono toto neuplatňuje? Jak toto správně vyřešit? Kdo může slevu uplatnit?

Sociální sítě začínají být zaplavovány dotazy na to, kdo může uplatnit slevu na děti (míněno daňovým zvýhodněním na vyživované dítě, nebo školkovným, tzv. slevou za umístění dítěte). Jedná se o poměrně zásadní částky. U dvou dětí je to ročně téměř 35 tis. korun. Navštěvují-li obě i (soukromou) školu, je to už 61 tis. korun o které rodiče usilují.

 Výše daňového zvýhodnění v Kč za rok/měsíc 2019 2020 1 dítě 15 204 Kč 1 267 Kč 15 204 Kč 1 267 Kč 2 dítě 19 404 Kč 1 617 Kč 19 404 Kč 1 617 Kč 3 dítě a každé další dítě 24 204 Kč 2 017 Kč 24 204 Kč 2 017 Kč Pro 2 děti v domácnosti 34 608 Kč 2 884 Kč 34 608 Kč 2 884 Kč Pro 3 děti v domácnosti 58 812 Kč 4 901 Kč 58 812 Kč 4 901 Kč  Max. výše slevy za umístění (školkovné)  v Kč za rok školkovné za rok 13 350 Kč 14 600 Kč

Obecně pravidla pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě

 • Ročně na první dítě 15 204 Kč, druhé 19 404 Kč, třetí a další dítě 24 204 Kč
 • Pro ZTP/P dvojnásobek (ZTP v původní výši)
 • Společně hospodařící domácnost dítěte a rodiče
 • Svěření do péče (v péči, společné péči, střídavé péči)
 • Minimální příjem rodiče (80 100 Kč/rok 2019)
 • Maximální vyplacené výše ve formě daňového bonusu (60 300 Kč)
 • Vyživované dítě – vlastní, osvojené, druhého z manželů, vlastní vnuk/vnučka, dítě v pěstounské péči
 • Vyživované dítě – nezletilé, nebo zletilé do 26 let věku bez invalidního důchodu 3.stupně soustavně se připravující na budoucí povolání nebo nemohoucí
 • 1 dítě = vždy max. 12 měs. uplatnění

Než si shrneme detailněji pravidla pro uplatnění daňového zvýhodnění zaměříme se na definici společně hospodařící domácnosti a možnosti pro svěření dítěte do péče.

Společně hospodařící domácností se pro účely zákona o daních z příjmů (nesouvisí např. s nárokem na sociální dávky) rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Dočasný pobyt dítěte mino domácnost, neznamená ztrátu nároku. Současně dítě s daným rodičem nemusí být ani většinu času. U rodičů, kteří nežijí spolu, splňují teoreticky podmínku společně hospodařící domácnosti oba rodiče. Rozhodnout může zvolený režim péče.

Společná péče – Rodiče se domluví, se kterým z nich bude pro účely daní z příjmu tvořit dítě společně hospodařící domácnost.

Střídavá péče – Rodiče se domluví, se kterým z nich bude pro účely daní z příjmu tvořit dítě společně hospodařící domácnost.  (Neumí-li se domluvit, mohou si společnou domácnost s dítětem rozdělit na základě rozhodnutí soudu (každý svůj poměr měsíců). Místo čestného prohlášení druhého rodiče, doloží rodiče finančnímu úřadu Rozhodnutí soudu o střídavé péči.)

Péče jednoho rodiče – jen tento rodič má nárok uplatnit daňové zvýhodnění bez ohledu na to, kolik času tráví fakticky dítě s druhým rodičem.

Soudní rozhodnutí o péči není – Rodiče se domluví, se kterým z nich bude pro účely daní z příjmu tvořit dítě společně hospodařící domácnost.

Rodiče by se v každém případě měli být schopni domluvit. Nedomluví-li se rodiče, nemusí uplatnit daňové zvýhodnění nikdo! Jedná se o právo, ne povinnost.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (nesprávně někdy nazýváno „sleva na dítě“) může uplatnit poplatník, se kterým tvoří dítě společně hospodařící domácnost. Pokud je poplatníků více, uplatní je za celé období jeden, případně každý z poplatníků jen za část období roku (celkem může být 1 dítě uplatněno všemi poplatníky vždy jen max. součtem 12 měs.). Daňové zvýhodnění je slevou na dani. Pokud ale nárok převýší daňovou povinnost, přechází do daňového bonusu. Ten je vyplacen, pokud činí minimálně 100 Kč a maximálně 60 300 Kč za daný rok.

Rodič, který chce daňové zvýhodnění uplatnit, musí splnit podmínku minimálního příjmu. Pro rok 2019 musí vydělat jako zaměstnanec nebo v rámci své ekonomické činnosti minimálně 80 100 Kč (6x 13 350 Kč – minimální mzda).

Obecně pravidla pro uplatnění slevy za umístění dítěte („školkovné“)

 • Prokazatelně vynaložené výdaje
 • Sleva na 1 dítě max. 13 350 Kč (zdaňovací období roku 2019)
 • Více poplatníků ve společně hospodařící domácnosti, slevu na dítě uplatňuje vždy jen jeden
 • Společně hospodařící domácnost dítěte a rodiče
 • Svěření do péče (v péči, společné péči, střídavé péči)
 • Sleva na dani (nejedná se o daňový bonus)
 • Vyživované dítě – vlastní, osvojené, druhého z manželů, dítě v pěstounské péči, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů jen pokud je svěřeno do péče, která nahrazuje péči rodičů

(Školkovné) sleva za umístění dítěte

Sleva za umístění dítěte „školkovné“ lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy pro daný rok (2019/ 13 350 Kč v roce 2020/ 14 600 Kč). Nárokuje se ve výši prokazatelně poplatníkem vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v daném roce. Na možnost uplatnění slevy nemá vliv délka ani pravidelnost umístění v jednotlivých dnech (např. dvě dopoledne v týdnu). Dále nemá vliv ani to, kolik měsíců z roku k umisťování došlo, nýbrž pouze a jen skutečně celkově vynaložená částka za toto umístění ve zdaňovacím období (kalendářní rok).

Minimální příjem rodiči pro uplatnění slevy za umístění není stanoven. Pokud však rodič nemá dostatečně vysoký příjem, ze kterého by platil daně, není mu z čeho jím vynaložené prostředky na umístění dítěte vrátit. Proto je například v případě zaměstnání pro rok 2020 pro uplatnění plného nároku na slevu za umístění dítěte (školkovné) třeba mít hrubý měsíční příjem ve výši minimálně 17 000 Kč.

Výdaje vynaložené na umístění vyživovaného dítěte poplatníka v zařízení péče o děti předškolního věku může uplatnit na totéž dítě formou slevy na dani pouze jeden z rodičů.

V případě, že oba rodiče splňují podmínku pro uplatnění školkovného, mají se rodiče dohodnout. I zde platí, že se jedná se o právo, ne povinnost, a rodiče nemusí slevu uplatnit.

1 Př. Rodiče se v roce 2019 rozešli. Mají jedno dítě. To je převážně s matkou, která na dítě pobírá rodičovský příspěvek. Otec si dítě bere dle domluvy. Soud o svěření dítěte do péče nerozhodoval.

Daňové zvýhodnění může být uplatněno kterýmkoliv z rodičů, a to na celé období roku 2019, nebo každým z nich jen po určité měsíce. Matka však nesplnila podmínku v roce 2019 minimálního příjmu ve výši 80 100 Kč ze zaměstnání, z pracovních dohod či samostatné činnosti (rodičovský příspěvek započítat nelze). Matka tedy pro účely daně z příjmu potvrdila společně hospodařící domácnost dítěte a otce pro rok 2019. Nedomluví-li se rodiče, nemusí uplatnit daňové zvýhodnění nikdo! Jedná se o právo, ne povinnost.

2 Př. Rodiče mají střídavou péči (7 dnů otec 7 dnů matka), dítě navštěvuje mateřskou školku. Matka chodí do zaměstnání s měsíčním hrubým příjmem 30 000 Kč. Otec je celý rok na nemocenské po vážném úrazu. Měsíční nemocenská činí 15 000 Kč. Rodiče dostali potvrzení ze školky o uhrazených výdajích v roce 2019 ve výši 15 000 Kč. Otec se chce domluvit na uplatnění daňového zvýhodnění a slevy za umístění dítěte.

Daňové zvýhodnění i školkovné při střídavé péči může uplatnit kterýkoliv z rodičů, případně se o daňové zvýhodnění rozdělit. Otec však byl celý rok na nemocenské (stejné by to bylo při rodičovské) kdy se nejedná o zdanitelný příjem. Otec tak nesplnil podmínku minimálního příjmu 80 100 Kč (přestože mu byla vyplácena nemocenská). Současně ani školkovné (sleva na dani) není u otce z čeho vrátit. Zde je tedy na místě, aby otec pro účely daně z příjmů potvrdil společně hospodařící domácnost dítěte a matky pro rok 2019. Matka následně může nárokovat daňové zvýhodnění ve výši 15 204 Kč a maximální výši školkovného 13 350 Kč. Nedomluví-li se rodiče, nemusí uplatnit daňové zvýhodnění nikdo! Jedná se o právo, ne povinnost.

3 Př. Po rozchodu byly dvě děti (dvojčata 5 let) svěřeny do péče matky, otci je stanoven rozšířený styk v rozsahu 3 dnů ze 14. Matka se vdala a je na rodičovské dovolené s novým potomkem. Školka vydala potvrzení o uhrazených výdajích za umístění ve výši 9 000 Kč na každé z dětí. Nový manžel i otec dítěte jsou zaměstnaní s hrubým příjem okolo 30 000 Kč. Otec se chce domluvit na uplatnění daňového zvýhodnění a slevy za umístění dítěte.

Jelikož jsou děti svěřeny do péče matky, nesplní otec podmínku společně hospodařící domácnosti rodiče a dítěte pro účely daní z příjmů. Slevu za umístění dítěte a daňové zvýhodnění nemůže uplatnit ani matka dětí, protože nemá dostatečný příjem, ze kterého by platila daně a ani nesplní podmínku minimálního příjmu pro vyplacení daňového bonusu. Protože je však vdaná, může jak daňové zvýhodnění na obě, respektive všechny tři děti i slevu za umístnění uplatnit její manžel. Tomu je tak na dani vráceno 76 812 Kč (15 204 Kč + 19 404 Kč + 24 204 Kč + 9 000 Kč + 9 000 Kč). Pokud by však byl jen partnerem matky, mohl by nárokovat pouze daňové zvýhodnění na společné dítě 15 204 Kč a zbytek by uplatněn nebyl.

Vždy je nejlepší se dohodnout!
V rodinných sporech dobrý mediátor dokáže zlepšit celkový stav rodiny. Dohody jsou trvalého rázu a pokud je třeba v budoucnu cokoliv řešit,  zvládnou to mnohdy i rodiče sami. Oba rodiče jsou v klidu, děti jsou v klidu.  Víte kolik času, stresu, peněz stojí soudní spor? Kolik hádek, přátel a lží?
K soudu si mnoho lidí chodí pro spravedlnost. Dostanou však vždy jen rozhodnutí. Nenechte o sobě a svých dětech rozhodovat jiné,  dříve nebo později se Vám to nemusí líbit.

Minimální mzda pro rok 2020 poroste z letošních 13 350 Kč na 14 600 Kč hrubého pro základní nekvalifikovanou práci ve 40 hodinovém pracovním týdnu. Čistého tak bude činit minimální měsíční mzda v roce 2020 přibližně 12 200 Kč.

Průměrná mzda v národním hospodářství v roce 2019 v 3. čtvrtletí zásadně poskočila na 34 105 Kč hrubého. Jedná se tak o přibližný čistý měsíční příjem 25 600 Kč.

Nově byla pro Českou republiku stanovena minimální důstojná mzda. Ukazatel pro minimální českou důstojnou mzdu se inspiroval podobnými ukazateli ze zahraničí. Vyčíslení proběhlo na základě aktuálních cen za běžné výdaje, jak vysoký by měl být příjem, aby lidé dokázali své výdaje pokrýt. Částka se liší v hlavním městě a v ostatních krajích. V Praze by minimální důstojná mzda měla činit 36 850 Kč hrubého a mimo Prahu pak 31 463 Kč hrubého.

Minimální čistá důstojná mzda v Praze činní 27 455 Kč.

Minimální čistá důstojná mzda mimo Prahu činní 23 756 Kč.

Český statistický úřad uvádí, že průměrné mzdy nedosahuje 2/3 zaměstnanců. Důstojná mzda je však ještě vyšší než průměrná mzda. Alena Paukrtová z odborového svazu KOVO, která se na projektu také podílela, uvádí následující: „Pro mě znamená důstojná mzda to, že pracující máma samoživitelka může zaplatit svým dětem školu v přírodě a nemusí je vyčleňovat z kolektivu, protože na to nemá. A také se nerozbrečí, když jí zkolabuje pračka nebo lednička, a jde si v klidu koupit novou.“ Také soucítíme se samoživiteli. Vydělat si v Praze 27 500 Kč měsíčně čistého je pro rodiče pečujícího o děti složité. Pokud dítě není nemocné, máme třináct týdnů prázdnin, kdy se o dítě rodiče musí postarat. Pokud není nastavena střídavá nebo společná péče, může všechno včetně ošetřovného při nemoci dítěte skončit na pečujícím rodiči. Důstojné mzdě se může přiblížit, zahrne-li do příjmů obdržené výživného, nebo naopak vzdálit jeho úhradou. V roce 2018 bylo nejčastěji stanoveno výživné 3 000 Kč měsíčně. Jedná se o částku v čistém vyjádření, která již nepodléhá zdanění. Pro platícího zaměstnaného rodiče to ale znamená vydělat 5 900 Kč v hrubém, přičemž celkové mzdové náklady jeho zaměstnavatele jsou 8 000 Kč. Při více dětech nemusí být rodiče schopni výživu sebe a svých vyživovacích povinností zajistit. Jak tedy samoživitele podpořit? Nejvhodnějším způsobem, jak zajistit důstojnou životní úroveň je náklady rozdělovat a příjmy slučovat, rozchody plánovat společně, vhodně do období, např. kdy jsou oba rodiče ekonomicky aktivní. Současně se začíná společnost vychovávat i k odpovědnosti. Rozumní se nesoudí. Mediace je cesta ke smíru a řešení s minimem nákladů, stresu a maximem příjmu v podobě společně uzavřené dohody.

Rodiče by v rámci rozchodu měli přijmout ekonomickou zodpovědnost. V nastavení péče o nezletilé stále převažuje péče jednoho rodiče nad společnou nebo střídavou péčí. Péčí jednoho rodiče však tento rodič na sebe bere zodpovědnost za zajištění nejen péče, ale i výživy. Stát nabízí daňovým poplatníkům spousty slev na dani a daňové zvýhodnění. NE vždy však rodič splní podmínky pro jejich uplatnění. Přestože se druhý rodič stará, výživné platí, přispívá nad rámec a pečuje i třeba v rozšířeném styku tím, že není stanovena společná nebo střídavá péče nemá druhý rodič možnost slevy ani daňové zvýhodnění uplatnit a ty propadají. Rodiče tímto nastavením přijdou například při dvou dětech ve věku 4 a 8 let o částku 47 958 Kč (v čistém vyjádření, což v hrubém odpovídá částce 70 000 Kč).

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/berete-dustojnou-mzdu-vetsi-polovina-republiky-ne-84717?dop-ab-variant=100&seq-no=3&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prumerna-mzda-v-cr-stoupla-na-rekordnich-34-105-kc-poroste-dal/1793474

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministryne-malacova-vybojovala-rekordni-navyseni-minimalni-mzdy-

Velmi zajímavé setkání se zapsanými i nezapsanými mediátory, soudcem a zástupkyní z Ministerstva spravedlnosti. V rámci mezioborové spolupráce spolupracuje s CMI i dalšími mediátory od roku 2018. Držím palce všem rodičů, aby našli cestu k svému ideálnímu, ať již s mediací, nebo bez ní.

Mediatori – informacni letak_4.12.2019

Vánoce se kvapem blíží a na dárky ne vždy zbývá dostatek prostředků. Děti začínají být náročnější a rodič by si taky zasloužil nějaký ten kousek luxusu. Připravili jsme pro vás pár tipů na dárek, z nichž některý potěší hned několikrát!

 1. Daruj předplatné a získej dárek, který mnohdy i převyšuje hodnotu předplaceného časopisu. Voucher na 2 000 Kč do restaurace, kurz vaření, další časopis, kávovar, motivační diář, Barbína s Kenem, alkohol, vysavač na okna LEIFHEIT WINDOW CLEANER, kosmetika a mnoho dalšího…. Doručení dárku je do šesti týdnů od zaplacení, takže máte nejvyšší čas.
 1. Daruj dobrodružství – kup letenky ve výhodných prvních nabídkách za pár stovek. Níže uvádíme několik méně známých odkazů.
 1. Daruj zážitek – podívejte se, jestli v okolí není v akci nějaký kurz, zábava či tvoření. Jak hledate? například v horní liště najdete „nabídky v okolí“ vyberete nejbližší město a dáte zobrazit na mapě. 🙂