Blog

OŠETŘOVNÉ při střídání dítěte mezi rodiči

I při současném omezení pohybu osob byly povoleny nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými. Rodiče si tak dle rozhodnutí soudu, nebo na základě své dohody mohou děti i při současném omezení pohybu předávat.

Pravidla pro ošetřovné (OČR – ošetřování člena rodiny) jsou ale následující:

  • Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů/ 16 kalendářních dnů v případě osamělého zaměstnance;
  • Dítě musí být mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku);
  • Počátek běhu podpůrčí doby je vázán na termín, který si rodič po uzavření školy/školky individuálně určí (Ošetřovné lze čerpat od 11. 3. 2020 pro děti školou povinné a od zavření mateřské školky pro děti předškolního věku);
  • Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit a trvá 9 případně 16 kalendářních dnů, nebude-li zákonodárci rozhodnuto jinak;
  • Trvání ošetřovného (jako „omluvenka“ z práce) platí jen po dobu uzavření škol a školek, proplácena bude prozatím jen podpůrčí doba;
  • Pokud rodič o dítě osobně a celodenně nepečuje, nebo mu za daný den náleží mzda (pracuje na „home office“) nemá rodič za tento den nárok na ošetřovné; podpůrčí doba se o tyto dny neprodlužuje!
  • Pečující osobu pro Ošetřovné lze po dobu čerpání jednou změnit;
  • Na ošetřovné má nárok pečující rodič, ale za určitých okolností i ten, který nemá dítě v péči, ale v období ošetřovného v případě uzavření školy o dítě pečoval (déle než jen víkend);

Rodiče by měli spolu spolupracovat a jednat v nejlepším zájmu dítěte a jeho zabezpečení. Pokud je rodič na ošetřovném, ztrácí 40 % svého příjmu. Na druhou stranu ošetřovné je propláceno i za víkend a svátek. To kompenzuje část ztráty příjmu. Doba trvání ošetřovného je po dobu nemoci (nyní i uzavření škol a školek) proplácena jen za prvních 9 respektive 16 kalendářních dnů. Pokud rodič čerpání ošetřovného započal, nelze jej již přerušit. Pro nárok na ošetřovné za daný den je podstatné, aby daný rodič o dítě osobně pečoval. Pokud tedy dítě bude na víkend s druhým rodičem, je třeba toto uvést v „Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)“. Za dny, kdy o dítě rodič osobně nepečuje, mu ošetřovné nenáleží stejně jako za dny, kdy je na „home office“, nebo pracuje a náleží mu za tento den mzda. Tyto dny se započítávají do vyčerpaných proplácených dnů, i když za ně ošetřovné nenáleží.

Rodiče se mohou dohodnout na střídání i jinak, než je v rozhodnutí soudu. Je však třeba schody mezi rodiči a jejich potvrzení souhlasu se změnou a to ideálně písemně. Dále se mohou v čerpání ošetřovného i jednou vystřídat, pokud pečují v režimu střídavé či společné péči anebo je rodiči stanoven rozšířený styk.

V tomto období je třeba připomenou, že výživné je třeba platit v původní výši, nedohodnou-li se rodiče jinak. Pokud se dohodnou, doporučujeme dohodu nechat schválit soudem.

Přejme Vám, abyste jako rodiče byli v zájmu svého dítěte v této době racionální, finančně ideálně nastavení a hlavně zdraví!