Blog

Školka nebo škola v přírodě – příspěvek až 1000 Kč

Blíží se doba pobytů na školkách a školách v přírodě. Rodinný rozpočet je napnutý a prostředky se těžko hledají nejen osamělým rodičům (samoživitelům). Pokud máte tento problém, nebo pokud Vám 1 000 Kč stojí za vyplnění a odeslání formuláře, podívejte se na stránky Vaší zdravotní pojišťovny a zkontrolujte si podmínky pro čerpání prostředků z programu pro děti.

Například podmínky čerpání příspěvku u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky jsou následující „K žádosti o příspěvek na ozdravný pobyt ve výši až 1 000 Kč nebo lyžařský výcvik ve výši až 1 000 Kč se dokládá úhrada pobytu a dále potvrzení školky/školy o osobní účasti pojištěnce na pobytu organizovaném školkou/školou. Platební doklad/úhrada může být také z roku 2018, ale může být předložen pouze s potvrzením o účasti dítěte na ozdravném pobytu od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019. O příspěvek je potřebné požádat a podklady dodat do 1 měsíce od realizace pobytu.“

Seznam zdravotních pojišťoven

Název Odkaz na podmínky čerpání Odkaz na formulář Kód pojišťovny Maximální výše
Všeobecná zdravotní pojišťovna Podmínky Formulář 111 500 Kč
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Podmínky Formulář 201 500 Kč
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Podmínky Formulář 205 300 Kč
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Podmínky Formulář 207 Individulálně podle kreditů
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Podmínky Formulář 211 1000 Kč
Revirní bratrská pokladna Podmínky Formulář 1 – školka
Formulář 2 – škola
213 500 Kč

Napsat komentář